loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Vagrant là gì ?

Vagrant là 1 công cụ xây dựng và quản lý các máy ảo, có thể chạy trên Ubuntu, MacOS và cả Windows. Có thể nói Vagrant đang đứng trên vai những người khổng lồ. Máy ảo được cung cấp bởi các provider là VirtualBox, VMware, AWS,… Các phần mềm được cài đặt sử dụng provisioner đã trở thành quy chuẩn là shell scripts, Chef, Puppet. Điều này giúp cho vagrant có thể quản lý nhiều loại máy ảo khác nhau, tự động cài đặt phần mềm cho máy tính mà không quan tâm đang sử dụng OS hay distribution nào.

Cài đặt:

Đầu tiên chúng ta cần phải cập nhật lại hệ thống: Tiếp theo cần phải cài đặt Virtualbox (nếu hệ thống bạn chưa cài đặt): Tải xuống gói Vagrant với wget : Sau khi đã tải xuống cài đặt tệp bằng lệnh: Kiểm tra phiên bản Vagrant để xác nhận cài đặt thành công:

Bắt đầu với Vagrant:

Tạo một dự án Vagrant đơn giản Chạy các lệnh sau để tạo thư mục và cd vào đó: Ở đậy mình ví dụ, tạo một máy ảo Centos: Chạy lệnh  vagrant up để tạo và cấu hình máy ảo: Để ssh vào máy ảo: Dừng máy ảo chạy lệnh sau:

Phần kết:

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Vagrant trên Ubuntu 20.04 và tạo một dự án Vagrant cơ bản.

Nguồn:linuxize

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *