Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

FFMPEG là gì ?

FFMPEG là một framework hàng đầu về đa phương tiện (xử lý audio, video). Nó có thể decode (giải mã), encode (mã hóa), transcode (chuyển mã), mux (ghép kênh), demux (phân kênh, tách kênh), stream (ví dụ như livestream trên youtube, facebook,..), filter (lọc) và play (chạy, phát video) rất nhiều thứ mà con người hay máy móc tạo ra. FFMPEG hỗ trợ hầu hết các định dạng. Và nó khá là linh hoạt, có thể compile, run và chạy trên nhiều nền tảng như Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, BSD, Solaris,…và ở trên nhiều môi trường, kiến trúc khác nhau. Nó chứa các thư viện libavcodec, libavutil, libavformat, libavfilter, libavdevice, libswscale và libswresample. Chúng có thể được sử dụng bởi ứng dụng. Cũng giống như ffmpeg, ffserver, ffplay và ffprobe được sử dụng để transcoding, streaming và playing.

Cài đặt FFMPEG trên Ubuntu:

Cập nhật lại hệ thống:
sudo apt update
FFMPEG có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu 20.04. Dùng lệnh sau để cài đăt:
sudo apt install ffmpeg -y
Kiểm tra phiên bản FFMPEG:
ffmpeg -version

Sử dụng FFMEG:

Chuyển đổi cơ bản:

Chuyển đổi tệp video từ mp4 sang webm:
ffmpeg -i input.mp4 output.webm
Dùng lệnh sau để đổi tệp âm thanh từ mp3 sang ogg:
ffmpeg -i input.mp3 output.ogg

Chỉ định codec:

Chuyển đổi tệp video từ mp4 sang webm bằng libvpxcodec video và libvorbiscodec âm thanh:
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx -c:a libvorbis output.webm
Chuyển đổi tệp âm thanh từ mp3 sang ogg được mã hóa bằng libopuscodec.
ffmpeg -i input.mp3 -c:a libopus output.ogg

Phần kết:

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt FFmpeg trên Ubuntu 20.04.

Nguồn:linuxize

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.