Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt và sử dụng Curl trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Curl là gì ?

curllà một tiện ích dòng lệnh để truyền dữ liệu từ hoặc đến một máy chủ từ xa. Với curl, bạn có thể tải xuống hoặc tải lên dữ liệu bằng một trong các giao thức được hỗ trợ, bao gồm HTTP, HTTPS, SCP , SFTP và FTP .

Cài đặt Curl trên Ubuntu

Đầu tiên cần cập nhật lại hệ thống:
sudo apt update
Chạy lệnh sau để cài đặt Curl:
sudo apt install curl
Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy xác minh bằng cách nhập curlvào thiết bị đầu cuối của bạn:
curl
Bạn đã cài đặt thành công curl trên máy Ubuntu của mình và bạn có thể bắt đầu sử dụng nó

Sử dụng curl

Khi được sử dụng mà không có bất kỳ tùy chọn nào, in ra nguồn của trang wed Ví dụ: lệnh sau sẽ in nguồn của trang chủ gnu.org trong cửa sổ đầu cuối của bạn:
curl https://gnu.org
Để tải xuống tệp bằng curl, hãy sử dụng các tùy chọn –o hoặc -O.
curl -o linux.tar.xz https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.0.5.tar.xz
Khi được gọi bằng chữ hoa -O, hãy lưu tệp curl  với tên tệp gốc của nó:
curl -O https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.0.5.tar.xz
Với curlbạn cũng có thể chỉ tìm nạp các tiêu đề HTTP của URL được chỉ định:
curl -I https://www.gnu.org/
Một trường hợp sử dụng phổ biến khác curllà tải xuống tệp từ máy chủ FTP được bảo vệ bằng mật khẩu:
curl -u FTP_USERNAME:FTP_PASSWORD ftp://ftp.example.com/file.tar.gz

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Curl trên Ubuntu 20.04