Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

 

Giới thiệu:

Trình duyệt Chrome là trình duyệt web được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Đây là trình duyệt nhanh, dễ sử dụng và an toàn được xây dựng cho web hiện đại.

Chrome không phải là một trình duyệt mã nguồn mở và nó không có trong kho lưu trữ CentOS chính thức.

Cài đặt:

Tải xuống gói cài đặt chrome 64bit bằng lệnh sau:

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

Sau khi đã tải xuống chạy lệnh sau để cài đăt:

sudo dnf localinstall google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

Nhập “y” để tiếp tục cài đặt

Bây  giờ Chrome đã được cài đặt trên hệ thống của bạn

Khởi động trình duyệt chrome

Giờ đây, Trình duyệt Chrome đã được cài đặt trên hệ thống CentOS của bạn, bạn có thể khởi chạy trình duyệt này từ dòng lệnh bằng cách nhập google-chrome &hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng Chrome ( Activities -> Chrome Browser):

Khi trình duyệt Chrome được khởi động lần đầu tiên, trình duyệt sẽ hỏi bạn có muốn đặt Chrome làm trình duyệt mặc định hay không và gửi báo cáo sự cố và thống kê sử dụng cho Google:

Nhấn Ok để tiếp tục

Trình duyệt Chrome sẽ mở và bạn sẽ thấy trang chào mừng mặc định.

Cập nhật trình duyệt Chrome:

Sử dụng để cập nhập chrome:

cat /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài  đặt trình duyệt web Google Chrome trên CentOS 8

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.