loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Tomcat là gì ?

Apache Tomcat là một web server HTTP được phát triển bởi Apache Software Foundation, hỗ trợ mạnh cho ứng dụng Java thay vì website tĩnh. Do đó, nó có thể chạy nhiều bản Java chuyên biệt như Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL, và WebSocket.

Cài đặt Tomcat trên Ubuntu:

Cài đặt Java:

Dùng lệnh sau để cài đặt Java: Kiểm tra phiên bản Java:

Tạo user account cho Tomcat :

Tạo user cho Tomcat bằng lệnh sau:

Download Tomcat:

Kiểm tra Tomcat trong kho lưu trữ: Tải xuống gói tomcat9 và gói quản trị tomcat9 và các phần phụ thuộc của nó bằng lệnh : Bấm “y” để tiếp tục:

Cài đặt Apache Tomcat Server:

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, nó sẽ cài đặt Máy chủ Apache Tomcat, máy chủ này sẽ tự động khởi động. Để xác minh, hãy nhập lệnh ss sau, lệnh này sẽ hiển thị cho bạn số cổng mở 8080, cổng mở mặc định dành riêng cho Máy chủ Apache Tomcat:

Thay đổi địa chỉ tomcat:

Khi hệ điều hành Ubuntu khởi động lại, Apache Tomcat Server sẽ tự động khởi động. Có thể thay đổi cài đặt chương trình này bằng lệnh sau:

Cho phép truy cập đến cổng 8080:

Để cho phép truy cập từ bất kỳ nguồn nào đến cổng 8080 của Máy chủ Tomcat dùng lệnh sau:

Kiểm tra máy chủ Tomcat:

Bạn vào trình duyệt dùng nhập địa chỉ Ip để kiểm tra: http://Ip_Server:8080

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Apache Tomcat server trên Ubuntu 20.04.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *