Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Sublime Text là gì?

Sublime Text là một trong những trình soạn thảo văn bản và mã nguồn được sử dụng rộng rãi nhất để phát triển web và phần mềm. Nó rất nhanh và đi kèm với rất nhiều tính năng mạnh mẽ. Bạn có thể nâng cao chức năng của nó bằng cách cài đặt các plugin mới và tạo các cài đặt tùy chỉnh.

Cài đặt

Để cài đặt Sublime Text 3 trên hệ thống Ubuntu của bạn, hãy làm theo các bước sau: Cập nhật danh sách gói apt và cài đặt các phần phụ thuộc cần thiết để tìm nạp các gói từ các nguồn https:
sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
Gõ”Y” để tiếp tục Nhập khóa GPG của kho lưu trữ bằng lệnh curl sau :
curl -fsSL https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add -
Chạy xong lệnh thấy chữ “OK” là các bạn đã nhập khóa thành công Thêm kho lưu trữ Sublime Text APT vào danh sách kho phần mềm của hệ thống của bạn bằng cách nhập:
sudo add-apt-repository "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/"
Sau khi bật kho lưu trữ, hãy cập nhật các nguồn apt và cài đặt Sublime Text 3 bằng các lệnh sau:
sudo apt update
sudo apt install sublime-text
Gõ”Y” để tiếp tục quá trình cài đặt Sublime Text đã được cài đặt trên màn hình Ubuntu của bạn.

Bắt đầu Sublime Text

Bạn có thể khởi động trình soạn thảo Sublime Text từ terminal bằng cách nhập subl hoặc nhấp vào biểu tượng Sublime ( Activities -> Sublime): Khi bạn khởi động Sublime Text lần đầu tiên, một cửa sổ như sau sẽ xuất hiện:

Phần kết

Bạn đã cài đặt thành công Sublime Text trên máy Ubuntu 18.04 của mình

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.