Cài đặt Ruby trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Ruby trên centos 8 là gì?

Ruby là một loại ngôn ngữ lập trình mang tính hướng đối tượng, điều này đồng nghĩa với việc mọi thứ có trong Ruby đều là các đối tượng, bao gồm các ký tự chữ, số hay dữ liệu boolean (gồm hai giá trị true, false).. Ngôn ngữ này có khả năng tập hợp tất cả các method và data lại với nhau để tạo thành đối tượng, sau đó kết hợp chúng trong việc lập trình.

Cài đặt Ruby:

Cài đặt Ruby từ kho lưu trữ của Centos:

Chạy lệnh sau để cài đặt ruby từ kho lưu trữ của Centos:
sudo dnf install ruby
Sau khi cài cài đặt hoàn tất, dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Ruby:
ruby --version
Bạn đã cài đặt thành công Ruby trên máy của bạn.

Cài đặt Ruby với Rbenv:

Rbenv là một tiện ích quản lý phiên bản Ruby nhẹ cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi các phiên bản Ruby. Bắt đầu bằng cách cài đặt git và các phụ thuộc khác cần thiết để xây dựng Ruby từ nguồn:
sudo dnf install git wget gcc bzip2 openssl-devel libffi-devel readline-devel zlib-devel gdbm-devel ncurses-devel
Nhập”Y” để tiếp tục

Sau đó,chạy lệnh sau để cài đặt rbenv ruby-build:

Cài đặt rbenv và các phụ thuộc Ruby với yum:
sudo yum install -y git-core zlib zlib-devel gcc-c++ patch readline readline-devel libyaml-devel libffi-devel openssl-devel make bzip2 autoconf automake libtool bison curl sqlite-devel
Chạy các lệnh sau để cài rbenv:
git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git .rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bash_profile
exec $SHELL
git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
exec $SHELL
Sau khi cài đặt xong dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản:
rbenv -v
Để có danh sách tất cả các phiên bản Ruby có thể được cài đặt bằng rbenv :
rbenv install -l
Sử dụng lệnh sau đê cài đặt Ruby:
rbenv install 2.5.9
Xác minh rằng đã cài đặt ruby bằng các kiểm tra phiên bản bằng lệnh sau:
ruby -v

Cài đặt Ruby với RVM:

RVM (Ruby Version Manager) là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn cài đặt, quản lý và làm việc với nhiều môi trường Ruby. Đầu tiên, hãy cài đặt các phụ thuộc cần thiết rvmđể xây dựng Ruby từ nguồn:
sudo dnf install curl gcc bzip2 openssl-devel libffi-devel readline-devel zlib-devel gdbm-devel ncurses-devel
Chạy các lệnh sau để nhập các khóa GPG và cài đặt RVM:
gpg2 --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
Để bắt đầu sử dụng RVM, bạn cần chạy lệnh source sau :
source ~/.rvm/scripts/rvm
Để có danh sách tất cả các phiên bản Ruby  chạy lệnh sau:
rvm list known
Chạy lệnh sau để cài đặt Ruby:
rvm install 2.6
Chạy lệnh sau để xem phiên bản Ruby:
ruby -v

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cài đặt Ruby trên CentOS 8
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812