loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Giới thiệu:

Node.js là một môi trường thời gian chạy JavaScript đa nền tảng được xây dựng trên JavaScript của Chrome được thiết kế để thực thi mã JavaScript ở phía máy chủ. Với Node.js, bạn có thể xây dựng các ứng dụng mạng có khả năng mở rộng. npm, viết tắt của Node Package Manager là trình quản lý gói mặc định cho Node.js giúp các nhà phát triển chia sẻ và sử dụng lại mã của họ. Nó cũng đề cập đến kho phần mềm lớn nhất thế giới để xuất bản các gói Node.js mã nguồn mở

Cài đặt:

Cài đặt Node.js và npm từ kho lưu trữ CentOS:

Node.js và npm có thể được cài đặt từ kho CentOS tiêu chuẩn Liệt kê các mô-đun cung cấp gói nodejs bằng cách chạy lệnh sau: Để cài đặt gói Node.js mặc định trên hệ thống CentOS của bạn, hãy chạy lệnh sau: Nhập”y” để tiếp tục quá trình cài đặt Để xác nhận cài đặt thành công, chạy lệnh sau để xem phiên bản của node.js: Đây là cách dễ nhất để cài đặt Node.js và npm trên CentOS 8

Cài đặt công cụ phát triển:

Các công cụ phát triển cần thiết để biên dịch và cài đặt các tiện ích bổ sung gốc từ sổ đăng ký npm. Cài đặt gói bằng cách chạy: Nhập “y” để tiếp tục Sau khi hoàn tất sẽ hiển thị như sau:

Gỡ cài đặt Node.js:

Dùng lệnh sau để gỡ cài đặt:

Cài đặt Node.js và npm bằng NVM:

NVM (Node Version Manager) là một tập lệnh bash cho phép bạn quản lý nhiều phiên bản Node.js trên cơ sở mỗi người dùng. Để cài đặt NVM trên hệ thống CentOS của bạn, hãy chạy lệnh bên dưới: Bây giờ sử dụng tập lệnh NVM để cài đặt Node.js: Cài đặt thêm hai phiên bản, phiên bản LTS mới nhất và phiên bản 10.16.0: Phiên bản LTS: 10.16.0: Sau khi cài đặt xong, bạn có thể liệt kê tất cả các phiên bản Node.js đã cài đặt bằng lệnh sau: Nếu bạn muốn thay đổi phiên bản hiện đang hoạt động, giả sử v12.13.0 bạn sẽ chạy: Để thay đổi Node.js mặc định, hãy sử dụng v12.13.0:

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cách cài đặt Node.js và npm trên CentOS 8

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *