Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Memcached là gì?

Hiểu đơn giản Memcached là một ứng dụng Linux, tuy nhiên do Memcached là mã nguồn mở nên chúng đã được các nhà lập trình phát triển cho nền tảng Windows sử dụng. Hệ thống này có các ưu điểm nổi trội thu hút rất nhiều người sử dụng phổ biến hiện nay, cụ thể như:
  •  Cũng là một cache giống như những bộ cache trên, nó là một dịch vụ độc lập hoàn toàn như MySQL.
  • Cung cấp cho người dùng khả năng lưu trữ đối tượng bất kỳ vào bên trong bộ nhớ RAM.
  • Là một NoSQL được thiết kế với hiệu năng làm việc rất cao. Chúng hoạt động theo phương thức distrubuted memory object caching.
  •  Được tích hợp có tác dụng giảm tải cơ sở dữ liệu (database) cho ứng dụng, website và tối ưu tốc độ website của người dùng.

Cài đặt:

Cập nhật lại hệ thống:
$ sudo apt update
Cài đặt gói dùn lệnh sau:
$ sudo apt install memcached
Cài đặt libmemcached-tools, đây là một gói chứa các công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra, kiểm tra và quản lý máy chủ Memcached của mình. Thêm gói vào máy chủ của bạn bằng lệnh sau:
$ sudo apt install libmemcached-tools
Bấm “Y” để tiếp tục quá trình cài đặt: Cấu hình cài đặt mạng bộ nhớ đệm: Xác minh rằng Memcached hiện được liên kết với 127.0.0.1 giao diện IPv4 cục bộ và chỉ lắng nghe các kết nối TCP bằng lệnh:
$ sudo ss -plunt
Cấu hình IPv6: Mở file  memcached.conf và tìm đoạn code này -l 127.0.0.1 và thêm code này vào dưới -l ::1:
$ sudo nano /etc/memcached.conf
Sau đó lưu và đóng file lại, khởi động lại dịch vụ:
$ sudo systemctl restart memcached
Xác minh rằng Memcached cũng đang lắng nghe các kết nối IPv6 bằng lệnh:
$ sudo ss -plunt
Cấu hình UDP: Mở file  memcached.conf  và thêm code này ở cuối -U 11211:
$ sudo nano /etc/memcached.conf
Sau đó lưu và đóng file lại, khởi động lại dịch vụ:
$ sudo systemctl restart memcached
Xác minh rằng Memcached đang lắng nghe các kết nối UDP:
$ sudo ss -plunt
Cấu hình Unix: Mở file  memcached.conf :
$ sudo nano /etc/memcached.conf
Thêm code này ở cuối :
-s /var/run/memcached/memcached.sock
-a 660
Xác minh rằng Memcached đang lắng nghe các kết nối Unix:

Tổng kêt:

Trên hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản. Chúc các bạn thành công.