loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Git là gì?

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay. Git cung cấp cho mỗi lập trình viên kho lưu trữ (repository) riêng chứa toàn bộ lịch sử thay đổi.

Cài đặt và cấu hình Git:

Cài đặt:

Đầu tiên cần cập nhật lại hệ thống:

Sử dụng công cụ apt để cài đặt Git từ kho lưu trữ của Ubuntu bằng lệnh:

Kiểm tra phiên bản Git:

Cấu hình Git:

Đầu tiên đặt UserName bằng lệnh sau:

Cấu hình Emaill , email này dùng để đăng kí tài khoản github:

Khởi tạo Git Repository:

Khởi tạo thư mục cho git bằng lệnh sau:

Kiểm tra trạng thái của Git repository bằng lệnh sau:

Thêm tệp index.html vào Git repository như sau:

Chạy lệnh git satatus để xem thay đổi

Tổng kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình cơ bản cho Git trên ubuntu 20.04.

2 Comment

  1. hà thanh

    cho mình hỏi cách cài đặt Git trên ubuntu 18.04 thế nào ạ?

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *