loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Deno là gì ?

Deno là Runtime Enviroment cho Javascript và TypeScript, sử dụng V8 Engine và ngôn ngữ lập trình Rust. Deno có một số điểm nổi bật như:
  • Bảo mật theo mặc đinh. Không thể truy cập các mô-đun khi chưa được enabled.
  • Hỗ trợ TypeScript.
  • Hệ thống mô-đun chuẩn hoá được đảm bảo hoạt động với Deno.
  • Chỉ gửi duy nhất một tập tin.

Cài đặt deno lên Ubuntu:

Tải xuống Deno:

Đầu tiên chúng ta cần cd đến thư mục tmp: Tiếp theo, sử dụng curl để tải xuống bản phát hành mới nhất của Deno từ GitHub:

Cài đặt Deno:

Cần cập nhật lại hệ thống: Sau khi cập nhật hệ thống xong chúng ta cần phải cài đặt unzip: Sau khi cài đặt xong Unzip, sử dụng Unzip để giải nén Deno: Sử dụng ls để liệt kê tệp Deno đảm bảo tệp có chủ sở hữu và quyền chính xác: Kiểm tra phiên bản của Deno dùng lệnh sau:

Sử dụng Deno REPL:

Mở Deno REPL : Ví dụ nhập : hello world nhấn ENTER:

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cách cài đặt Deno JavaScript Runtime trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *