Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt Deno JavaScript Runtime trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Deno là gì ?

Deno là Runtime Enviroment cho Javascript và TypeScript, sử dụng V8 Engine và ngôn ngữ lập trình Rust. Deno có một số điểm nổi bật như:
  • Bảo mật theo mặc đinh. Không thể truy cập các mô-đun khi chưa được enabled.
  • Hỗ trợ TypeScript.
  • Hệ thống mô-đun chuẩn hoá được đảm bảo hoạt động với Deno.
  • Chỉ gửi duy nhất một tập tin.

Cài đặt deno lên Ubuntu:

Tải xuống Deno:

Đầu tiên chúng ta cần cd đến thư mục tmp:
cd /tmp
Tiếp theo, sử dụng curl để tải xuống bản phát hành mới nhất của Deno từ GitHub:
curl -Lo "deno.zip" "https://github.com/denoland/deno/releases/latest/download/deno-x86_64-unknown-linux-gnu.zip"

Cài đặt Deno:

Cần cập nhật lại hệ thống:
sudo apt update
Sau khi cập nhật hệ thống xong chúng ta cần phải cài đặt unzip:
sudo apt install unzip
Sau khi cài đặt xong Unzip, sử dụng Unzip để giải nén Deno:
sudo unzip -d /usr/local/bin /tmp/deno.zip
Sử dụng ls để liệt kê tệp Deno đảm bảo tệp có chủ sở hữu và quyền chính xác:
ls -al /usr/local/bin/deno
Kiểm tra phiên bản của Deno dùng lệnh sau:
deno --version

Sử dụng Deno REPL:

Mở Deno REPL :
deno
Ví dụ nhập : hello world nhấn ENTER:
['hello', 'world'].join(' ')

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cách cài đặt Deno JavaScript Runtime trên Ubuntu 20.04