Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Atom là gì ?

Atom là một trình soạn thảo mã đa nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi GitHub. Nó có trình quản lý gói tích hợp , điều khiển Git được nhúng , tự động hoàn thành thông minh, tô sáng cú pháp và nhiều ngăn.

Cài đặt Atom trên Ubuntu

Bắt đầu bằng cách cập nhật danh sách gói và cài đặt các gói phụ thuộc bằng lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget

Tiếp theo, nhập khóa GPG Atom Editor bằng lệnh wget :

wget -q https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey -O- | sudo apt-key add

Sau khi chạy lệnh xong các bạn thấy chữ “OK” là đã nhập thành công khóa

Và kích hoạt kho lưu trữ Atom APT bằng lệnh sau:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/any/ any main"

Sau khi bật kho lưu trữ, hãy cài đặt phiên bản Atom mới nhất với:

sudo apt install atom

Nhập “y” để tiếp tục cài đặt

Khởi động Atom

Bây giờ Atom đã được cài đặt trên hệ thống Ubuntu của bạn, bạn có thể khởi chạy nó từ dòng lệnh bằng cách nhập code hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng Atom

Khi bạn khởi động trình chỉnh sửa Atom lần đầu tiên, một cửa sổ như sau sẽ xuất hiện:

Bây giờ bạn có thể bắt đầu cài đặt các chủ đề và tiện ích mở rộng và định cấu hình Atom theo sở thích của mình

Nâng cấp Atom

Để nâng cấp cài đặt Atom của bạn khi các bản phát hành mới được xuất bản, bạn có thể sử dụng apt quy trình nâng cấp thông thường của trình quản lý gói:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Phần kết

Bạn đã cài đặt thành công Atom trên máy Ubuntu 18.04 của mình