loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Apache Cassandra là gì ?

Apache Cassandra là một cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở và miễn phí không có điểm nào bị lỗi. Nó cung cấp khả năng mở rộng tuyến tính và tính sẵn sàng cao mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Apache Cassandra được sử dụng bởi nhiều công ty có tập dữ liệu lớn, đang hoạt động, bao gồm Reddit, NetFlix, Instagram và Github.

Cài đặt Apache Cassandra

Cài đặt Java

Chạy lệnh sau để cài đặt OpenJDK: Nhập”y” để tiếp tục Xác minh cài đặt bằng cách kiểm tra phiên bản:

Cài đặt Apache Cassandra

Cài đặt các phần phụ thuộc cần thiết để thêm một kho lưu trữ mới qua HTTPS: Nhập khóa GPG của kho lưu trữ và thêm kho lưu trữ Cassandra vào hệ thống: Khi các bạn thấy chữ “OK” thì đã nhật thành công khóa Sau khi bật kho lưu trữ, hãy cập nhật danh sách gói và cài đặt phiên bản mới nhất của Apache Cassandra: Nhập”y” để tiếp tục cài đặt Dịch vụ Apache Cassandra sẽ tự động khởi động sau khi quá trình cài đặt hoàn tất. Bạn có thể xác minh nó bằng cách gõ:

Cấu hình Apache Cassandra

Dữ liệu Apache Cassandra được lưu trữ trong thư mục /var/lib/cassandra, các tệp cấu hình được đặt trong /etc/cassandra và các tùy chọn khởi động Java có thể được cấu hình trong tệp /etc/default/cassandra. Để tương tác với Cassandra thông qua CQL (Ngôn ngữ truy vấn Cassandra), bạn có thể sử dụng một công cụ dòng lệnh có tên cqlshđược vận chuyển cùng với gói Cassandra.

Phần kết

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu 20.04.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *