Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Apache Cassandra là gì ?

Apache Cassandra là một cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở và miễn phí không có điểm nào bị lỗi. Nó cung cấp khả năng mở rộng tuyến tính và tính sẵn sàng cao mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Apache Cassandra được sử dụng bởi nhiều công ty có tập dữ liệu lớn, đang hoạt động, bao gồm Reddit, NetFlix, Instagram và Github.

Cài đặt Apache Cassandra

Cài đặt Java

Chạy lệnh sau để cài đặt OpenJDK:
sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jdk
Nhập”y” để tiếp tục Xác minh cài đặt bằng cách kiểm tra phiên bản:
java -version

Cài đặt Apache Cassandra

Cài đặt các phần phụ thuộc cần thiết để thêm một kho lưu trữ mới qua HTTPS:
sudo apt install apt-transport-https
Nhập khóa GPG của kho lưu trữ và thêm kho lưu trữ Cassandra vào hệ thống:
wget -q -O - https://www.apache.org/dist/cassandra/KEYS | sudo apt-key add -
Khi các bạn thấy chữ “OK” thì đã nhật thành công khóa
sudo sh -c 'echo "deb http://www.apache.org/dist/cassandra/debian 311x main" > /etc/apt/sources.list.d/cassandra.list'
Sau khi bật kho lưu trữ, hãy cập nhật danh sách gói và cài đặt phiên bản mới nhất của Apache Cassandra:
sudo apt update
sudo apt install cassandra
Nhập”y” để tiếp tục cài đặt Dịch vụ Apache Cassandra sẽ tự động khởi động sau khi quá trình cài đặt hoàn tất. Bạn có thể xác minh nó bằng cách gõ:
nodetool status

Cấu hình Apache Cassandra

Dữ liệu Apache Cassandra được lưu trữ trong thư mục /var/lib/cassandra, các tệp cấu hình được đặt trong /etc/cassandra và các tùy chọn khởi động Java có thể được cấu hình trong tệp /etc/default/cassandra. Để tương tác với Cassandra thông qua CQL (Ngôn ngữ truy vấn Cassandra), bạn có thể sử dụng một công cụ dòng lệnh có tên cqlshđược vận chuyển cùng với gói Cassandra.
cqlsh

Phần kết

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu 20.04.