Cài đặt Ajenti Control Panel trên Ubuntu 20.04 – How to Install Ajenti Control Panel on Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ Linux và không quen thuộc với dòng lệnh bằng SSH thì ứng dụng Ajenti sẽ giúp bạn quản lý máy chủ Linux từ trình giao diện web một cách dễ dàng.

Ajenti Control Panel là gì:

Ajenti là một bảng điều khiển nhẹ, mã nguồn mở, miễn phí để quản lý các máy chủ Linux. Nó đi kèm với rất nhiều plugin để quản lý email, web, tên miền và nhiều chức năng khác. Nó được viết bằng Python và cung cấp giao diện đồ họa để quản lý máy chủ. Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt bảng điều khiển Ajenti trên máy chủ Ubuntu 20.04.

Yêu cầu

  • Máy chủ chạy Ubuntu 20.04.
  • Mật khẩu được phân quyền root.

Bắt đầu

Trước khi bắt đầu, bạn cần cập nhật và nâng cấp hệ thống của mình lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể cập nhật nó bằng lệnh sau:
apt-get update -y
apt-get upgrade -y
Install Ajenti Control Panel
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ajenti/ajenti/master/scripts/install.sh
Khi tập lệnh được tải xuống, hãy bắt đầu cài đặt bằng cách chạy lệnh sau:
bash install.sh
Sau khi bảng điều khiển Ajenti được cài đặt, bạn sẽ nhận được kết quả sau:
:: Installing initscript
/usr/bin/systemctl
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ajenti.service → /lib/systemd/system/ajenti.service.
:: Complete

Ajenti will be listening at HTTP port 8000
Log in with your root password or another OS user

Quản lý dịch vụ ajenti:

systemctl start ajenti
systemctl stop ajenti
systemctl status ajenti
Kết quả tình trạng của ajenti
? ajenti.service - Ajenti panel
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ajenti.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2021-05-15 10:35:23 UTC; 32s ago
Process: 8767 ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/bin/ajenti-panel -d (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8779 ExecStartPost=/bin/sleep 5 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 8780 (python3)
Tasks: 3 (limit: 2353)
Memory: 44.9M
CGroup: /system.slice/ajenti.service
??8780 /usr/bin/python3 /usr/local/bin/ajenti-panel -d
??8787 /usr/local/bin/ajenti-panel worker [restricted session]

May 15 10:35:18 ubuntu2004 systemd[1]: Starting Ajenti panel...
May 15 10:35:23 ubuntu2004 systemd[1]: Started Ajenti panel.
Theo mặc định, Ajenti lắng nghe trên cổng 8000. Bạn có thể kiểm tra nó bằng lệnh sau:
ss -tunelp | grep 8000
Kết quả cho thấy máy chủ đã mở và chạy 8000 cho Ajenti
tcp LISTEN 0 10 0.0.0.0:8000 0.0.0.0:* users:(("/usr/local/bin/",pid=8787,fd=9),("python3",pid=8780,fd=9)) ino:30581 sk:8 <->

Truy cập giao diện web Ajenti

Bây giờ, hãy mở trình duyệt web của bạn và truy cập giao diện web Ajenti bằng URL http: // your-server-ip: 8000 . Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Ajenti: Cung cấp tên người dùng, mật khẩu gốc của bạn và nhấp vào nút Đăng nhập . Bạn sẽ thấy bảng điều khiển Ajenti trên trang sau: Nhấp vào Plugin . Bạn sẽ thấy trang sau. Từ đây, bạn có thể cài đặt các plugin mong muốn của mình để mở rộng chức năng của Ajenti. Nhấp vào Trình quản lý tệp . Bạn sẽ thấy trang sau: Từ đây, bạn có thể tạo, quản lý và duyệt các tệp và thư mục. Nhấp vào Dịch vụ . Bạn sẽ thấy trang sau: Từ đây, bạn có thể bắt đầu và dừng các dịch vụ hệ thống. Nhấp vào Terminal . Bạn sẽ thấy trang sau: Từ đây, bạn có thể chạy bất kỳ lệnh nào trong hệ thống Linux của mình. Nhấp vào các gói => APT . Bạn sẽ thấy trang sau: Từ đây, bạn có thể cài đặt và gỡ bỏ bất kỳ gói nào khỏi hệ thống của mình.

Phần kết luận

Xin chúc mừng! bạn đã cài đặt thành công Bảng điều khiển Ajenti trên máy chủ Ubuntu 20.04. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng quản lý máy chủ Linux của mình từ trình duyệt web. Nguồn: howtoforge.com
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812