Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách trích xuất tập tin RAR trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Tập tin RAR (Roshal Archive Compressed file) là một dạng tập tin được nén của các tập tin lưu trữ WinRAR và có thể được sử dụng để nén các tập tin, giảm kích thước của chúng để có thể gửi dễ dàng qua email. Công cụ của tập tin RAR mặc định đi kèm với Microsoft Windows, tuy nhiên trên Ubuntu, để trích xuất các tập tin từ tập tin RAR, chúng ta phải cài đặt một số ứng dụng bên thứ ba. Trong bài viết này, một phương pháp để trích xuất các tập tin trên Ubuntu 22.04 bằng commandline.

Cách Trích xuất tập tin RAR trên Ubuntu 22.04

Tập tin RAR là các tập tin được nén và có đuôi là “rar”. Để trích xuất chúng trên Ubuntu, chúng ta cần cài đặt gói unrar bằng lệnh:

$ sudo apt install unrar -y

Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta cần học cách sử dụng gói unrar để trích xuất các tập tin RAR. Để làm điều này, chúng ta có một tệp RAR mẫu để người dùng hiểu rõ hơn; di chuyển đến thư mục “rar files” bằng lệnh:

$ cd 'rar files'

rar-buntu

Danh sách các tệp tin trong thư mục “rar files” được liệt kê bằng lệnh:

$ ls

rar-buntu

Có sẵn một tệp “sample.rar” có thể được trích xuất bằng gói unrar. Để xem nội dung bên trong tệp rar bằng tiện ích unrar, chạy lệnh:

$ unrar l sample.rar

rar-buntu

Để trích xuất tất cả các tập tin này trong cùng một thư mục bằng tiện ích unrar, chạy lệnh:

$ unrar e sample.rar

rar-buntu

Trong đầu ra ở trên, ta có thể thấy các tệp tin của sample.rar đã được trích xuất bằng gói unrar. Chúng ta đã sử dụng lệnh “e” của tiện ích unrar, nó sẽ trích xuất các tệp mà không bao gồm đường dẫn được nén. Tương tự, có một số lệnh khác của tiện ích unrar có thể tìm thấy bằng cách chạy lệnh:

$ unrar

rar-buntu

Tất cả các tùy chọn của tiện ích unrar sẽ được hiển thị trên màn hình.

Kết luận

Cài đặt tiện ích unrar trên Ubuntu và chạy lệnh “unrar e filename.rar”, các tệp RAR có thể được giải nén trên Ubuntu 22.04. Trong bài viết này, phương pháp cài đặt unrar và cách sử dụng nó đã được giải thích với ví dụ minh họa.