Cách thêm người dùng vào sudoers trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Tương tự như trên Windows, chúng ta sử dụng tài khoản quản trị để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các hành động như quản trị viên. Tương tự, trên hệ thống Linux, bạn có thể tạo một tài khoản quản trị viên bằng lệnh sudo, cho phép bạn chạy các chương trình như người dùng root. Tuy nhiên, sử dụng root như tài khoản người dùng có thể đe dọa đến hệ thống, do đó, việc thêm một người dùng vào sudoers được khuyến khích. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn Cách thêm người dùng vào sudoers trên Ubuntu 22.04 .

Thêm người dùng vào sudoers trên Ubuntu 22.04

Nếu bạn muốn thêm một người dùng mới vào sudoers trên Ubuntu 22.04, hãy làm theo hướng dẫn được cung cấp bên dưới.

Điều kiện tiên quyết
  1. Ubuntu 22.04 (hoặc bất kỳ phiên bản nào) đang hoạt động.

  2. Truy cập root vào một tài khoản người dùng.

Bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu, có hai phương pháp để bạn có thể thêm người dùng vào sudoers trên Ubuntu. Chúng tôi sẽ thảo luận về mỗi phương pháp một cách riêng biệt.

Thêm thủ công người dùng vào sudoers trên Ubuntu 22.04

Phương pháp này yêu cầu bạn tuân theo một số bước đã được thảo luận dưới đây.

Bước 1: Cập nhật hệ thống 

Trước tiên, xác nhận rằng hệ thống và các gói hiện có đã được cập nhật. Để cập nhật, sử dụng các lệnh sau đây.

$ sudo apt update && $ sudo apt upgrade -y

Cách Thêm Người Dùng Vào Sudo Trên Ubuntu 22.04

Hệ thống đã được cập nhật.

Bước 2: Thêm người dùng mới 

Sau khi hệ thống được cập nhật, thêm người dùng mới vào sudoers bằng cách chạy lệnh được đưa ra dưới đây trên terminal.

$ sudo adduser cloudviet

Ở đây, tên người dùng mới mà chúng ta sẽ thêm là “cloudviet”, như được chỉ ra trong đầu ra.

Cách Thêm Người Dùng Vào Sudo Trên Ubuntu 22.04

Sau khi bạn chạy lệnh, hãy nhập mật khẩu cho người dùng hiện tại. Sau đó, bạn sẽ phải thiết lập mật khẩu cho người dùng mới. Khi mật khẩu được thiết lập, nhập tên người dùng mới và nhấn enter để chấp nhận giá trị mặc định. Cuối cùng, nhấn ‘Y’ để tiếp tục.

Bước 3: Xác nhận thêm người dùng 

Bây giờ để đánh giá xem người dùng mới đã được thêm thành công hay chưa, hãy chạy lệnh này.

$ cat /etc/passwd

Cách Thêm Người Dùng Vào Sudo Trên Ubuntu 22.04

Người dùng mới đã được thêm thành công!

Bước 4: Cập nhật hệ thống 

Sau khi hoàn thành, cập nhật lại hệ thống bằng cách sử dụng lệnh được cung cấp bên dưới.

$ sudo apt update

Cách Thêm Người Dùng Vào Sudo Trên Ubuntu 22.04

Sử dụng lệnh usermod để Thêm người dùng vào sudoers trên Ubuntu 22.04

Lệnh usermod được sử dụng để thêm hoặc chỉnh sửa các nhóm người dùng sudoers. Lệnh dưới đây được sử dụng để thêm một người dùng mới vào nhóm sudoers.

Bước 1

$ sudo usermod -a -G sudo cloudviet

Cách Thêm Người Dùng Vào Sudo Trên Ubuntu 22.04

Lần này chúng ta sẽ thêm một người dùng có tên là “cloudviet”. Ở đây, -a cập nhật các thay đổi đến cấu hình hiện tại, trong khi, -G đại diện cho tên của cộng đồng người dùng mà người dùng sẽ được thêm vào.

Bước 2 

Bây giờ để kiểm tra xem người dùng đã được thêm thành công hay chưa, chúng ta sẽ sử dụng lệnh này.

$ su cloudviet

Cách Thêm Người Dùng Vào Sudo Trên Ubuntu 22.04

Một người dùng mới đã được thêm một cách dễ dàng.

Kết luận

Để thêm người dùng vào sudoers , sử dụng lệnh $ sudo adduser cloudviet và để xác nhận việc thêm người dùng thành công, chạy lệnh $ cat /etc/passwd. Một cách khác để thêm người dùng vào nhóm sudoers là sử dụng lệnh usermod như sau: $ sudo usermod -a -G sudo cloudviet. Việc xác nhận có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh $ su username.

 
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812