Cách tắt IPV6 trên Ubuntu22.04

Tóm tắt nội dung

IPv6 là phiên bản tiên tiến hơn của IPv4 và được giới thiệu để đảm bảo chúng ta không bị hết địa chỉ IP. Tuy nhiên, đối với một mạng nhỏ, bạn không cần IPv6. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn có thể không hỗ trợ IPv6. Và khi bạn có một ứng dụng hỗ trợ IPv6, bạn sẽ gặp lỗi khi cố gắng cài đặt nó.

Cách Tắt IPV6 Trên Ubuntu22.04

Bạn phải có quyền root để tắt IPv6.Đầu tiên, hãy kiểm tra trạng thái của IPv6 trên Ubuntu 22.04 của chúng ta. 

Để làm điều này, sử dụng lệnh cat để hiển thị đầu ra Boolean của việc IPv6 đã được tắt bằng cách chạy lệnh dưới đây.

$ cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

Chúng ta nhận được đầu ra của mình là 0, có nghĩa là IPv6 được bật mặc định.

Ubuntu 22.04 Tạm thời tắt IPv6 Hệ thống systemd cho phép bạn tạm thời tắt IPv6 để các thay đổi của bạn sẽ tồn tại, miễn là bạn không khởi động lại hệ thống. Tùy chọn này hữu ích khi bạn muốn cài đặt một ứng dụng hỗ trợ IPv6 nhưng muốn cài đặt nó qua IPv4.

Bạn phải thay đổi các tệp cấu hình IPv6 và tắt Ipv6 bằng cách thay đổi giá trị của nó thành 1. Như vậy, thay đổi của bạn sẽ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn mà hệ thống của bạn đang trực tuyến. Một khi bạn khởi động lại, IPv6 sẽ được bật mặc định.

Chạy ba lệnh dưới đây với đặc quyền sudo.

$ sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

$ sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

$ sudo sysctl -w net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1

Sau khi bạn thực thi, bạn sẽ nhận được giá trị Boolean lần này là 1 để cho thấy rằng IPv6 hiện đã bị tắt.

$ cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

Cách tắt IPv6 vĩnh viễn trên Ubuntu22.04

Nếu bạn chắc chắn không cần kết nối IPv6 trên Ubuntu 22.04 của mình, có một phương pháp để tắt nó một cách vĩnh viễn. Ở đây, chúng ta sẽ thực hiện các thay đổi trên tệp /etc/default/grub chứ không phải qua hệ thống.

Mở tệp /etc/default/grub bằng trình soạn thảo của bạn. Mục tiêu của chúng ta là GRUB_CMDLINE_LINUX*.

Thay đổi giá trị của hai dòng để chèn “ipv6.disable=1”. Bạn sẽ thấy rằng một số dòng lệnh khởi động đã được cấu hình với tham số “quiet splash”. Trong trường hợp đó, hãy thêm vào cùng một dòng. Nếu không có tham số khởi động nào được thiết lập, hãy thiết lập ipv6.disable=1 để đảm bảo tham số mới xuất hiện như trong ví dụ dưới đây.

Lưu và thoát khỏi tệp. Sau khi cập nhật các tham số khởi động để tắt IPv6, bạn phải cập nhật GRUB. Điều này sẽ giúp các thay đổi của bạn được lưu và tồn tại ngay cả sau khi khởi động lại hệ thống.

Chạy lệnh cập nhật dưới đây:

$ sudo update-grub

 

Cuối cùng, khởi động lại Ubuntu của bạn để áp dụng các thay đổi. Nếu bạn kiểm tra trạng thái IPv6 trên hệ thống của bạn sau khi khởi động lại, nó sẽ hiển thị đầu ra là 1 để xác nhận chúng ta đã tắt nó.

IPv6 trên Ubuntu 22.04 của bạn đã được tắt một cách vĩnh viễn. Nếu sau đó bạn muốn thay đổi ý định, hãy mở tệp /etc/default/grub, loại bỏ lệnh tắt, cập nhật GRUB và khởi động lại hệ thống của bạn.

Kết Luận

IPv6 được kích hoạt mặc định trên Ubuntu 22.04. Tuy nhiên, bạn có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn tắt nó. Bài viết này đã thảo luận về các bước để tắt IPv6 trên Ubuntu 22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812