Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Kho EPEL cung cấp các gói phần mềm bổ sung không có trong kho tiêu chuẩn của CentOS. Kho lưu trữ EPEL được tạo ra vì những người đóng góp của Fedora muốn sử dụng các gói mà họ duy trì trên Red Hat Enterprise Linux (RHEL) và các dẫn xuất của nó như CentOS, Oracle Linux và Scientific Linux. Bật kho lưu trữ này sẽ cho phép bạn truy cập vào các gói phần mềm phổ biến bao gồm Nginx , R và Python Pip. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách bật kho EPEL trên CentOS.

Bật kho lưu trữ EPEL trên CentOS 8

Kích hoạt kho EPEL trên CentOS 8 là một nhiệm vụ khá đơn giản. Để cài đặt gói EPEL làm như sau :
# sudo yum install epel-release
Để xác minh rằng hệ thống lưu trữ EPEL đã được kích hoạt, hãy chạy yum repolist để liệt kê tất cả các kho lưu trữ có sẵn.
# sudo yum repolist
lệnh trên sẽ hiển thị ID kho, tên và số lượng gói cho các kho được kích hoạt. Đầu ra phải bao gồm một dòng cho kho EPEL. Kho EPEL đã được kích hoạt trên hệ thống CentOS của bạn.

Bật kho lưu trữ EPEL trên RHEL

Phương pháp này sẽ hoạt động trên mọi bản phân phối dựa trên RHEL. Để bật kho lưu trữ EPEL, hãy chạy lệnh sau sẽ tải xuống và cài đặt gói EPEL:
# sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-$(rpm -E '%{rhel}').noarch.rpm

Kết luận

Ở trên mình đã hướng dẫn cách bật kho lưu trữ EPEL trên CentOS 8. Hãy để lại bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Nguồn: linuxize.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.