Cách cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04 LTS

Tóm tắt nội dung

Yarn là một trình quản lý gói JavaScript tương thích với npm, giúp tự động hóa quá trình cài đặt, cập nhật, quản lý và gỡ cài đặt các gói npm. Trình quản lý ứng dụng này hỗ trợ lưu trữ tất cả các gói đã tải xuống và tối ưu hóa các quy trình song song để tăng tốc độ quá trình cài đặt. Cho dù bạn là một người dùng doanh nghiệp đang làm việc trên các dự án một lần hoặc một người yêu thích, Yarn đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn! Bài viết này sẽ trình bày cách cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04. Vậy hãy bắt đầu!

Cách cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04

Để cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04, bạn phải tuân thủ các hướng dẫn bước từng bước dưới đây.

Bước 1: Cập nhật kho lưu trữ hệ thống 

Nhấn “CTRL + ALT + T” để mở terminal của Ubuntu 22.04 và chạy lệnh sau để cập nhật kho lưu trữ hệ thống:

$ sudo apt update

install-yarn

Bước 2: Cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04 

Sau khi cập nhật kho lưu trữ hệ thống Ubuntu 22.04, thực thi lệnh sau để cài đặt CURL:

$ sudo apt install curl

install-yarn

Đầu ra không có lỗi cho thấy chúng ta đã cài đặt CURL thành công trên hệ thống.

Bước 3: Nhập khóa GPG của Yarn 

Trong bước tiếp theo, sử dụng lệnh “curl” để nhập khóa GPG của Yarn vào kho lưu trữ hệ thống Ubuntu:

$ curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -

install-yarn

Qua đó chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04.

Bước 4: Kích hoạt kho lưu trữ Yarn 

Sau khi đã nhập khóa GPG, bạn cần kích hoạt kho lưu trữ Yarn trên hệ thống Ubuntu 22.04 của mình. Với mục đích này, hãy nhập lệnh sau đây vào cửa sổ terminal:

$ echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

install-yarn

Bước 5: Cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04 

Nếu bạn đã tuân thủ các bước trước đó, thì ở điểm này, hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn đã sẵn sàng để cài đặt Yarn. Để làm điều này, thực hiện lệnh được cung cấp dưới đây:

$ sudo apt install yarn

install-yarn

Nhập “y” để cho phép quá trình cài đặt tiếp tục và đợi trong vài phút:

Bước 6: Kiểm tra phiên bản Yarn 

Để xác minh liệu Yarn đã được cài đặt thành công hay chưa, hãy kiểm tra phiên bản đã cài đặt trên hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn:

$ yarn --version

install-yarn

Như bạn có thể thấy, hiện tại phiên bản Yarn “0.32+git” đã được cài đặt trên hệ thống của chúng tôi:

Làm thế nào để nâng cấp Yarn trên Ubuntu 22.04 

Bạn muốn nâng cấp Yarn lên phiên bản mới nhất? Nếu có, hãy trước tiên cài đặt “npm” trên hệ thống của bạn; nếu bạn chưa có nó:

$ sudo apt install npm

install-yarn

Sau đó, tải xuống tarball “Yarn” và cài đặt phiên bản mới nhất bằng cách nhập lệnh sau đây vào terminal Ubuntu 22.04:

$ sudo curl --compressed -o- -L https://yarnpkg.com/install.sh | bash

install-yarn

Như bạn có thể thấy từ phần được làm nổi bật trong đầu ra bên dưới, Yarn được cài đặt trên hệ thống của chúng tôi đã được nâng cấp lên phiên bản “1.22.19” mới nhất:

install-yarn

Cuối cùng, thực hiện lệnh “yarn” với tùy chọn “–version” để xác nhận rằng Yarn đã được nâng cấp lên phiên bản mới nhất:

$ yarn --version

install-yarn

Chúng tôi đã tập hợp phương pháp đơn giản nhất để cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04. Hơn nữa, quy trình nâng cấp Yarn hiện tại lên phiên bản mới nhất cũng được cung cấp cho bạn.

Kết luận

Để cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04, trước hết bạn cần cài đặt CURL bằng lệnh “$ sudo apt install curl”. Sau khi làm xong, nhập khóa GPG Yarn và kích hoạt kho lưu trữ Yarn trên hệ thống của bạn. Sau đó, thực hiện lệnh “$ sudo apt install yarn” để cài đặt Yarn. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh “$ sudo curl –compressed -o- -L https://yarnpkg.com/install.sh | bash” để nâng cấp Yarn. Bài viết này đã thảo luận về cách cài đặt Yarn trên Ubuntu 22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812