Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt Vagrant trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Vagrant là một công cụ để xây dựng , phát triển và quản lý các môi trường ảo hóa. Vagrant có tương tác với các nền tảng ảo hóa như VirtualBox, HyperV , VM , Docker.

Vagrant thường được các nhà phát triển sử dụng để thiết lập môi trường phát triển phù hợp với quá trình sản xuất.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình Vagrant trên CentOS 8.

Cài đặt Vagrant trên CentOS 8  

bắt đầu mình sẽ tải về phiên bản mới nhất của Vagrant là phiên bản 2.2.18:

# sudo dnf install https://releases.hashicorp.com/vagrant/2.2.18/vagrant_2.2.18_x86_64.rpm

 

Sau khi cài đặt hoàn tất mình sẽ thử kiểm tra phiên bản của nó để xác minh cài đặt như sau:

# vagrant --version

Bắt đầu vơi Vagrant

Bây giờ thì Vagrant đã cài đặt thành công trên hệ thống của mình. bây giờ mình sẽ tạo một dự án Vagrant.

Đầu tiên mình sẽ tạo một thư mục gốc và trỏ vào thư mục đó:

# mkdir ~/my-vagrant-project

# cd ~/my-vagrant-project

Tiếp theo mình sẽ sử dụng  ubuntu/bionic64 để khởi tạo Vagrantfile mới:

# vagrant init ubuntu/bionic64

 

Tiếp theo mình chạy lệnh vagrant up để tạo và cấu hình máy ảo như trong Vagranfile định nghĩa:

# vagrant up

Để ssh vào ta sử dụng:

# vagrant ssh

Để dừng chạy máy ảo ta sử dụng:

# vagrant halt

Sử dụng lệnh dưới đây để xóa toàn bộ dữ liệu của máy ảo:

# vagrant destroy

Kết luận

Mình đã trình bày cách cài đặt Vagrant trên CentOS 8 và cách tạo môi trường phát triển cơ bản 

Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com