Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu:

PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng (object-relational database management system) có mục đích chung, hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay. PostgreSQL được thiết kế để chạy trên các nền tảng tương tự UNIX. Tuy nhiên, PostgreSQL sau đó cũng được điều chỉnh linh động để có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Mac OS X, Solaris và Windows. PostgreSQL không yêu cầu quá nhiều công tác bảo trì bởi có tính ổn định cao. Do đó, nếu bạn phát triển các ứng dụng dựa trên PostgreSQL, chi phí sở hữu sẽ thấp hơn so với các hệ thống quản trị dữ liệu khác.

Cài đặt và sử dụng PostgreSQL:

Cài đặt:

Cập nhật lại hệ thống:
sudo apt update
Cài đặt PostgreSQL bằng lệnh sau:
sudo apt install postgresql postgresql-contrib
Bấm “Y” để tiếp tục quá trình cài dặt: Bây giờ PostgreSQL đã được cài đặt, chúng ta có thể xem qua cách nó hoạt động và nó có thể khác như thế nào so với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ khác mà bạn có thể đã sử dụng.

Sử dụng PostgreSQL:

Chuyển qua tài khoản PostgreSQL:
sudo -i -u postgres
Truy cập vào Postgres bằng lệnh:
psql
Thoát khỏi Postgres bằng lệnh:
\q
Tạo người dùng mới bằng lệnh sau:
createuser --interactive
Kiểm tra các tùy chọn bằng cách xem man trang:
man createuser
Tạo cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL:
createdb [tên CSDL]
Tạo bảng trong PostgreSQL:
CREATE TABLE table_name (
    column_name1 col_type (field_length) column_constraints,
    column_name2 col_type (field_length),
    column_name3 col_type (field_length)
);
Xem bảng bàng lệnh sau:
\d
Nếu muốn xem bảng không theo trình tự dùng lệnh sau:
\dt
Chèn dữ liệu vào bảng:
INSERT INTO playground (type, color, location, install_date) VALUES ('slide', 'blue', 'south', '2017-04-28');
INSERT INTO playground (type, color, location, install_date) VALUES ('swing', 'yellow', 'northwest', '2018-08-16');
Truy xuất thông tin bảng đã thêm dữ liệu:
SELECT * FROM playground;
Xóa hàng bằng cách nhập lệnh:
DELETE FROM playground WHERE type = 'slide';
Truy vấn lại bảng:
SELECT * FROM playground;
Thêm 1 cột bằng lệnh sau:
ALTER TABLE playground ADD last_maint date;
Truy vấn lại bảng:
SELECT * FROM playground;
Bạn sẽ thấy cột last_maint mới vừa thêm vào. Cập nhật dữ liệu trong bảng:
UPDATE playground SET color = 'red' WHERE type = 'swing';
Truy vấn lại bảng ta thấy ở cột color=’yellow’ đã thành ‘red’
SELECT * FROM playground;

Phần kết:

Bây giờ bạn đã được thiết lập với PostgreSQL trên máy chủ Ubuntu 20.04 của mình.
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812