Cách cài đặt và sử dụng PHP Composer trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Composer là một công cụ quản lý các thư viện trong các dự án của PHP. Nó được sử dụng trong tất cả các nền tảng và khuông khổ của PHP hiện đại như Laravel, Symfony, Drupal và Magento 2.

Bài viết này của mình sẽ giúp các bạn biết cách cài đặt Composer trên CentOS 8.

Để cài đặt đặt Composer trên CentOS 8 của bạn  thì bạn đang đăng nhập với root hoặc có quyền sudo và máy của bạn đã cài đặt PHP rồi

Cài đặt Composer trên CentOS 8 

1. Cài đặt các gói PHP CLI và các gói phụ thuộc khác ta gõ như sau : 

# sudo dnf install php-cli php-json php-zip wget unzip

2. Sau khi cài đặt PHP CLI thì mình tiếp tục tải về gói để cài đặt Composer : 

# php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

3. Để xác minh dữ liệu tải về được toàn vẹn ta xét  băm SHA-384 

sau khi tải xuống bằng lệnh wget ta sẽ lưu trữ nó với biến tên là HASH :

# HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

Và để xác minh là cài đặt không bị hỏng  ta chạy lệnh sau nếu thành công nó sẽ báo là Installer verified

# php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

4.  Sử dụng lệnh sau để cài đặt Composer trong folder /usr/local/bin :

# sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

 

5. Kiểm tra phiên bản của Composer 

chạy lệnh : 

# composer -V

Sử Dụng Composer

Sau khi đã hoan thành các lệnh ở trên thì mình đã cài đặt xong Composer trên hệ thống CentOS của mình và tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Composer trong một dự án PHP

Bắt đầu mình sẽ tạo một folder gốc cho dự án và trỏ đến folder đó 

# mkdir ~/my-first-composer-project
# cd ~/my-first-composer-project

Trong ví dụ dưới đây mình sẽ sử dùng package PHP có tên là carbon để tạo một ứng dụng in ra thời điểm hiện tại

Chạy lệnh sau để tạo một dự án Composer mới và cài đặt gói carbon : 

# composer require nesbot/carbon

như hình trên bạn có thể thấy Composer tạo ra một file có tên là composer.json và tải tất cả phụ thuộc của nó. 

Nếu bạn liệt kê các thư mục của dự án của mình thì bạn sẽ thấy có chứa hai file composer.json và composer.lock và một directory vendor. 

# ls -l

vendor là một directory dùng để lưu trữ những thứ phụ thuộc của dự án.

Các file trong composer.lock chứa tất cả các gói cài đặt bao gồm cả các phiên bản.

composer.json là một file dùng để mô tả dự án PHP của mình và những file liên quan khác. 

 

Bây giờ mình tạo một file có tên là testing.php và code như sau : 

# vi testing.php 

<?php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use Carbon\Carbon;
printf("Now: %s", Carbon::now());

và mình sẽ phân tích các dòng code trên như sau.

Dòng đầu tiên mình mở thẻ php , và nó sẽ tự động tải các thư viện từ file vendor/autoload.php . 

Tiêp theo mình đặt biến Carbon là Carbon\Carbon . dòng cuối mình dùng printf để in ra thời điểm hiện tại

Chạy file mình vừa viết trên : 

# php testing.php

Nếu bạn muốn cập nhật các gói PHP của mình bạn chỉ cần sử dụng lệnh sau :

# composer update

Kết Luận

Sau bài viết này bạn đã biết được cách cài đặt Composer trên CentOS 8 của mình và mình cũng đã hướng dẫn bạn cách tạo một dự án PHP cơ bản. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Composer trên trang tài liệu chính thức của Composer.

Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giả quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com

 

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812