Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Sublime Text là một trình soạn thảo văn bản và mã nguồn đa nền tảng đa năng độc quyền để phát triển web và phần mềm. Nó rất nhanh và đi kèm với rất nhiều tính năng mạnh mẽ. Bạn có thể nâng cao chức năng của nó bằng cách cài đặt các plugin mới và tạo các cài đặt tùy chỉnh. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Sublime Text trên CentOS 8.

Cài đặt Sublime Text trên CentOS

Để cài đặt Sublime Text cần làm các bước sau : Đầu tiên nhập khóa GPG chính thức của kho lưu trữ Sublime Text:
rpm -v --import https://download.sublimetext.com/sublimehq-rpm-pub.gpg
tiếp theo hãy thực hiện lệnh sau để thêm kho lưu trữ Yum vào hệ thống CentOS 8 của bạn:
# wget -P /etc/yum.repos.d/ https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86_64/sublime-text.repo
Sau khi bật kho lưu trữ, hãy cài đặt Sublime Text 3 bằng cách nhập:
# dnf install sublime-text

Khởi chạy Sublime Text

Bạn có thể khởi chạy Sublime Text bằng cách nhâp subl . Hoặc có thể vào Applications và chọn vào biểu tượng Sublime Text : Khi bạn khởi động Sublime Text lần đầu tiên, một cửa sổ như sau sẽ xuất hiện:

Kết luận

Mình đã hướng dẫn cách cài đặt Sublime Text trên CentOS 8. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.