Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

MongoDB là một tài liệu database mã nguồn mở và miễn phí. Nó là một dạng NoSQL database, khác với các cơ sở dữ liệu SQL dựa trên bảng truyền thống như MySQL và PostgreSQL. Trong MongoDB, dữ liệu được lưu trữ trong các tài liệu giống JSON , linh hoạt, nơi các trường có thể khác nhau giữa các tài liệu. Nó không yêu cầu một lược đồ xác định trước và cấu trúc dữ liệu có thể được thay đổi theo thời gian. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình MongoDB Community Edition trên CentOS 8.

Cài đặt MongoDB

MongoDB không có sẵn trong kho lưu trữ CentOS 8. Vì vậy mình sẽ kích hoạt kho lưu trữ  MongoDB. Tại thời điểm này phiên bản mới nhất từ kho lưu trữ MongoDB chính thức là phiên bản 5.0. Thực hiện các bước sau để kích hoạt kho lưu trữ : Tạo một file mới có tên mongodb-org.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ :
# sudo nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

[mongodb-org-5.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-    org/5.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-5.0.asc
Tiếp theo cài đặt mongodb-org trong gói meta: # sudo dnf install mongodb-org -y Các gói sau sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn như một phần của gói mongodb-org:
  • mongodb-org-server
  • mongodb-org-mongos
  • mongodb-org-shell
  • mongodb-org-tools
sau khi đã cài đặt xong mình bật và khởi động dịch vụ của MongoDB : # sudo systemctl enable mongod --now Để xác minh cài đặt thì mình sẽ kiểm tra phiên bản của MongoDB : # mongo Sau khi vào bản điều khiển của mongodb thì chạy lệnh sau để in ra phiên bản # db.version()

Cấu hình MongoDB

File cấu hình MongoDB được đặt tên mongod.conf và nằm trong thư mục /etc. Cài đặt cấu hình mặc định là đủ trong hầu hết các trường hợp. Nhưng mình khuyên bạn nên bỏ ghi chú phần bảo mật và bật ủy quyền như hình dưới đây: # vi /etc/mongod.conf Sau khi thực hiện các thay đổi đối với tệp cấu hình MongoDB, hãy khởi động lại dịch vụ mongod: # sudo systemctl restart mongod

Tạo người dùng quản trị MongoDB

Nếu bạn đã bật xác thực MongoDB, bạn sẽ cần tạo một người dùng quản trị có thể truy cập và quản lý cá thể MongoDB. Đầu tiên truy cập vào bản điều khiển của MongoDB : # mongo Nhập lệnh sau để kết nối với cơ sở dữ liệu admin: # use admin Tạo một người dùng mới có tên mongoAdminvới vai trò userAdminAnyDatabase :
db.createUser(
  {
    user: "mongoAdmin",
     pwd: "changeMe",
     roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" }]
  }
)
Thoát khỏi mongo bằng: # quit() Để kiểm tra các thay đổi, hãy truy cập mongo bằng người dùng quản trị mà bạn đã tạo trước đó: # mongo -u mongoAdmin -p --authenticationDatabase admin # use admin Bây giờ, hãy in những người dùng bằng: # show users

Kết luận

Mình đã hướng dẫn bạn cách cài đặt và định cấu hình MongoDB 5.0 trên máy  CentOS 8 của bạn. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812