Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7

Tóm tắt nội dung

MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu mã nguồn mở và miễn phí. Nó được phân loại là cơ sở dữ liệu NoSQL khác với cơ sở dữ liệu SQL dựa trên bảng truyền thống như MySQL và PostgreSQL. Trong MongoDB, dữ liệu được lưu trữ trong các tài liệu giống JSON, linh hoạt, nơi các trường có thể khác nhau giữa các tài liệu. Nó không yêu cầu một lược đồ xác định trước và cấu trúc dữ liệu có thể được thay đổi theo thời gian. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và cấu hình MongoDB Community Edition trên máy chủ CentOS 7 từ kho lưu trữ MongoDB chính thức.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tiếp tục với hướng dẫn này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách là root hoặc người đùng có quyền sudo

Cài đặt MongoDB

1. Bật kho lưu trữ MongoDB

Tạo tệp cấu hình kho lưu trữ YUM mới có tên mongodb-org.repo bên trong thưc mục /etc/yum.repos.d : Mở thư mục /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo
# vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo
[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc
Nhấn esc và gõ :x để lưu và thoát:
:x

2. Cài đặt MongoDB

Cài đặt mongodb-org bằng lệnh yum từ kho lưu trữ
# yum install mongodb-org -y
Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7

3. Khởi động MongoDB

Sau khi cài đặt xong , khởi động daemon MongoDB bằng cách gõ :
# systemctl start mongod
# systemctl enable mongod
Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7

4. Xác minh cài đặt MongoDB

# mongo
Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7 Lệnh bên trên sẽ hiễn thị thông tin và tình trạng kết nối MongoDB, tiếp tục gõ lệnh:
# db.version()
Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7 Sẽ hiện ra thông tin phiên bản của MongoDB

Tạo người dùng MongoDB quản trị

Đầu tiên truy cập trình mongo với:
# mongodb
Khi bạn ở bên trong MongoDB shell, hãy nhập lệnh sau để kết nối với database admin :

> use admin

Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7 Tạo người dùng mới có tên mongoAdmin với vai trò userAdminAnyDatabase:
db.createUser(
  {
    user: "mongoAdmin",
    pwd: "changeMe",
    roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
 }
)
Thoát khỏi mongodb bằng lệnh:
# quit()
Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7 Để kiểm tra các thay đổi , hãy truy cập mongo bằng người dùng mà bạn đã tạo trước đó :
# mongo -u mongoAdmin -p --authenticationDatabase admin
Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7
# use admin
# show users
Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7 Bạn cũng có thể thử truy cập mongo mà không có bất kỳ đối số nào (chỉ cần nhập mongo)

Phần kết luận

Như vậy bạn đã hoàn tất cả bước cài đặt MongoDB trên CentOS 7. Nếu có thắc mắc vui lòng để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn sớm nhất khi có thể.

Theo nguồn: linuxize

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812