Cách cài đặt Memcached trên CentOS 7

Tóm tắt nội dung

Memcached là một hệ thống lưu trữ bộ nhớ phân tán mã nguồn mở. Thông thường, nó được sử dụng như một hệ thống bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng dụng bằng cách lưu vào bộ đệm các đối tượng khác nhau từ kết quả của các lệnh gọi cơ sở dữ liệu. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Memcached trên CentOS 7.

Cài đặt Memcached

Các gói memcached có sẵn mặc định trong kho lưu trữ CentOS 7. Nên mình dễ dàng cài đặt như sau :
sudo yum install memcached libmemcached
gói libmemcached cung cấp một số công cụ để quản lý máy chủ memcached. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động dịch vụ Memcached bằng cách nhập:
sudo systemctl start memcached
sudo systemctl enable memcached
Kiểm tra dịch vụ memcached có hoạt động chưa:
systemctl status memcached

Cấu hình Memcached

File lưu và cấu hình memcached nằm thư mục /etc/sysconfig/memcached Theo mặc định, Memcached được đặt để nghe trên tất cả interfaces. Khi cấu hình không đúng, Memcached rất dễ bị tấn công DDos.

Chỉ truy cập local

Nếu máy client kết nối với máy chủ cũng đang chạy trên cùng một máy chủ lưu trữ, bạn nên đặt dịch vụ Memcached để chỉ đi trên localhost. Để cấu hình chỉ đi trên localhost hãy chỉnh sử file cấu hình như sau :
sudo vi /etc/sysconfig/memcached

   OPTIONS="-l 127.0.0.1"
Sau đó khởi động lại dịch vụ Memcached :
sudo systemctl restart memcached

Truy cập từ xa

Mặc định memcached mở port 11211 để có phép truy cập từ xa. Để đảm bảo mình khuyến cáo cấu hình port chỉ cho phép một số máy chủ truy cập vào. Ví dụ IP cho phép truy cập vào 192.1.100.50 : Đầu tiên mình sẽ mở firewall cho đi qua port 11211 và chỉ cho phép máy có IP 192.1.100.50 :
sudo firewall-cmd --new-zone=memcached --permanent
sudo firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/udp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=memcached --add-source=192.168.100.30/32 --permanent
sudo firewall-cmd --reload
Khi cấu hình xong tường lửa mình tiếp tục mở file cấu hình của memcached và sửa như sau :
sudo nano /etc/sysconfig/memcached

   OPTIONS="-l 192.1.100.50"
Lưu tệp và khởi động lại dịch vụ Memcached:
sudo systemctl restart memcached

Kết nối với Memcached

Để kết nối với máy chủ Memcached, bạn cần sử dụng ngôn ngữ dành riêng cho máy client.

PHP

Để sử dụng Memcached làm cơ sở dữ liệu bộ nhớ đệm cho ứng dụng PHP của bạn như WordPress , Drupal hoặc Magento , bạn cần cài đặt php-pecl-memcache :
sudo yum install php-pecl-memcache

Python

Có một số thư viện Python để tương tác với memcache. Bạn có thể cài đặt thư viện của mình bằng cách sử dụng pip :
pip install pymemcache
pip install python-memcached

Kết luận

Mình đã hướng dẫn cách cài đặt Memcached trên máy chủ CentOS 7. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812