Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

MariaDB là một cơ sở dữ liệu miễn phí và mã nguồn mở. MariaDB được phát triển lần đầu vào năm 2010 khi Oracle mua lại MySQL và các nhà phát triển MySQL nghĩ rằng MySQL sẽ được cập nhật như một dịch vụ trả phí. Vì vậy, họ muốn tạo ra một cơ sở dữ liệu miễn phí và mã nguồn mở và đã sử dụng các chiến lược của MySQL trong đó. Blog này sẽ hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng và gỡ bỏ MariaDB trên Ubuntu 22.04.

Cách cài đặt MariaDB trên Ubuntu 22.04

Để cài đặt MariaDB trên Ubuntu 22.04, làm theo các hướng dẫn sau đây.

Bước 1 :Cập nhật các gói hệ thống 

Trước tiên, hãy cập nhật các gói hệ thống bằng cách nhấn “CTRL + ALT + T” và chạy lệnh:

$ sudo apt update

install-mariadb

 Đã cập nhật thành công.

Bước 2 :Cài đặt các gói cần thiết

Thực thi lệnh dưới đây để cài đặt các gói cần thiết cho việc cài đặt MariaDB:

$ sudo apt-get install wget software-properties-common dirmngr ca-certificates apt-transport-https -y

install-mariadb

Bây giờ, chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3 :Cài đặt MariaDB 

Để cài đặt MariaDB trên Ubuntu 22.04, sử dụng lệnh dưới đây trong terminal:

$ sudo apt install mariadb-server mariadb-client

install-mariadb

Việc cài đặt MariaDB sẽ mất vài phút để hoàn tất:

Bước 4 :Kiểm tra phiên bản MariaDB 

Bây giờ, kiểm tra phiên bản của MariaDB đã được cài đặt:

$ mariadb --version

install-mariadb

Kết quả cho thấy chúng ta đã cài đặt thành công MariaDB phiên bản “15.1” trên Ubuntu 22.04 của chúng ta:

Bước 5 Kiểm tra trạng thái của MariaDB

Tiếp theo, kiểm tra xem MariaDB có hoạt động trên hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn hay không:

$ systemctl status mariadb

install-mariadb

Như bạn có thể thấy, MariaDB hiện đang hoạt động trên hệ thống của chúng ta.

Bước 6 :Thực thi script MariaDB

Trong bước này, chúng ta sẽ cài đặt script bảo mật với việc cài đặt MariaDB để bảo vệ cơ sở dữ liệu của chúng ta khỏi hacker và bất kỳ loại xâm nhập nào:

$ sudo mysql_secure_installation

install-mariadb

Sau đó, bạn sẽ được hỏi để cấu hình các thiết lập sau:

Mật khẩu cho người dùng root Xác thực unix-socket Cơ sở dữ liệu thử nghiệm và quyền truy cập của nó Tải lại các quyền Gõ “Y” cho “yes” và “n” để từ chối tùy chọn đã cho:

install-mariadb

Bước 7 :Đăng nhập vào MariaDB

Gõ lệnh dưới đây vào terminal để đăng nhập vào tài khoản MariaDB:

$ sudo mariadb

install-mariadb

Bước 8:Flush quyền

Trước khi tiếp tục, cần phải flush tất cả các quyền:

> flush privileges;

install-mariadb

Bước 9 :Tạo cơ sở dữ liệu

Sau đó, tạo cơ sở dữ liệu Maria bằng cách sử dụng lệnh đã cho:

> CREATE DATABASE testdb; 

install-mariadb

Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đã đặt tên cơ sở dữ liệu của mình là “testdb”:

Bước 10 :Xem cơ sở dữ liệu

Để xem danh sách các cơ sở dữ liệu Maria mới được tạo và hiện có, thực hiện lệnh đã cung cấp:

> SHOW DATABASES;

install-mariadb

Bước 11:Tạo người dùng MariaDB

Trong bước tiếp theo, chỉ định tên người dùng và mật khẩu trong lệnh dưới đây để tạo người dùng MariaDB:

> CREATE USER 'cloudviet'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';

install-mariadb

Bước 12 :Cấp quyền

Sau đó, cấp tất cả các quyền cho người dùng MariaDB “linuxhint” đã tạo:

> GRANT ALL PRIVILEGES ON . to 'cloudviet'@'localhost';

install-mariadb

Bước 13 :Thoát khỏi MariaDB

Cuối cùng, gõ “quit” để đăng xuất khỏi phiên làm việc MariaDB đang hoạt động:

> quit;

install-mariadb

 

Cách nâng cấp MariaDB trên Ubuntu 22.04

Để nâng cấp phiên bản của MariaDB đã cài đặt, hãy gõ lệnh đã cung cấp vào terminal:

$ sudo mariadb-upgrade

install-mariadb

Cách gỡ cài đặt MariaDB trên Ubuntu 22.04

Để gỡ cài đặt MariaDB, gõ lệnh đã cung cấp trong terminal Ubuntu 22.04:

$ sudo apt autoremove mariadb-server mariadb-client --purge -y

install-mariadb

Nhấn vào tùy chọn “yes” để xác nhận bạn muốn xóa tất cả cơ sở dữ liệu MariaDB:

install-mariadb

Đầu ra đã cho cho thấy rằng MariaDB đã được gỡ bỏ thành công khỏi hệ thống Ubuntu 22.04

kết luận

Blog này đã trình bày phương pháp cài đặt, sử dụng và gỡ bỏ MariaDB trên Ubuntu 22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812