Cách cài đặt JDK 14 trong Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Java là một ngôn ngữ lập trình miễn phí và đa dụng được sử dụng để tạo ra các ứng dụng phân tán và địa phương. Ngôn ngữ lập trình này cũng được sử dụng để phát triển các trò chơi máy tính, video và di động. Nó hỗ trợ tạo ra các trò chơi hiện đại kết hợp công nghệ phức tạp như thực tế ảo và học máy.

Cụ thể hơn, “JDK” hoặc “Java Development Kit” là một thành phần cốt lõi của Java cung cấp một môi trường phát triển phần mềm để xây dựng các ứng dụng Java. JDK bao gồm một JVM riêng hoặc Máy ảo Java và một số tài nguyên khác, chúng đóng vai trò trong phát triển ứng dụng.

Bài viết này sẽ đề cập đến cách cài đặt JDK 14 trên Ubuntu 22.04.

Cách cài đặt JDK 14 trên Ubuntu 22.04

Sau đây là các bước để cài đặt JDK 14 trên Ubuntu 22.04:

Bước 1: Cập nhật kho lưu trữ hệ thống 

Nhấn “CTRL + ALT + T” để mở terminal của Ubuntu 22.04 và chạy lệnh sau để cập nhật kho lưu trữ hệ thống:

$ sudo apt update

install-JDK14

Bước 2: Tải xuống tệp lưu trữ JDK 14 trên Ubuntu 22.04

Sau khi cập nhật các gói hệ thống, sử dụng lệnh “curl” sau đây để tải xuống tệp lưu trữ JDK 14:

$ curl -O https://download.java.net/java/GA/jdk14/076bab302c7b4508975440c56f6cc26a/36/GPL/openjdk-14_linux-x64_bin.tar.gz

install-JDK14

Bước 3: Giải nén tệp lưu trữ JDK 14

Bây giờ, giải nén tệp lưu trữ JDK 14 đã tải xuống bằng cách thực thi lệnh “tar” sau đây:

$ sudo tar xvf openjdk-14_linux-x64_bin.tar.gz"

install-JDK14

Bước 4: Cấu hình môi trường Java

Đến lúc cấu hình môi trường Java trên Ubuntu 22.04 của bạn. Để làm điều này, trước tiên, di chuyển thư mục JDK 14 đã được giải nén vào thư mục “/opt” bằng lệnh sau:

$ sudo mv jdk-14 /opt/

install-JDK14

Sau đó, thực thi lệnh “tee” sau đây:

$ sudo tee /etc/profile.d/jdk14.sh <<EOF 

install-JDK14

Nhập các câu lệnh sau để thêm biến đường dẫn cho JDK 14 trên hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn:

# export JAVA_HOME = / opt / jdk- 14

# export PATH =\ $PATH :\ $JAVA_HOME / bin

# EOF

install-JDK14

Bây giờ, viết lệnh “source” để thực thi tệp cấu hình “jdk14.sh”:

$ source /etc/profile.d/jdk14.sh

install-JDK14

Bước 5: Xác minh phiên bản JDK 

Cuối cùng, xác minh sự tồn tại của JDK 14 trên Ubuntu 22.04 bằng cách kiểm tra biến đường dẫn Java:

$ echo $JAVA_HOME

install-JDK14

Hoặc bằng cách xác minh phiên bản JDK đã được cài đặt trên hệ thống của bạn:

$ java -version 

install-JDK14

Kết quả dưới đây cho thấy rằng chúng ta đã thành công trong việc cài đặt JDK 14 trên Ubuntu 22.04.

Kết luận

Bài viết này đã trình bày phương pháp để cài đặt JDK 14 trên Ubuntu 22.04

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812