Cách cài đặt Java trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Java là một ngôn ngữ lập trình miễn phí và đa dụng được sử dụng để tạo các ứng dụng phân tán và địa phương. Ngôn ngữ lập trình này cũng được sử dụng để phát triển các trò chơi máy tính, video và di động. Nó hỗ trợ trong việc tạo ra các trò chơi hiện đại kết hợp các công nghệ phức tạp như thực tế ảo và học máy. Bài viết này sẽ thảo luận về cách cài đặt Java trên Ubuntu 22.04 bằng hai phương pháp khác nhau. Vì vậy, hãy bắt đầu!

 

thành phần của Java

Các thành phần của Java Ngôn ngữ lập trình Java dựa trên ba thành phần chính sau đây:

  • JVM: JVM hoặc “Java Virtual Machine” là một động cơ chuyển đổi byte code Java thành ngôn ngữ máy.

  • JRE: JRE hoặc “Java Runtime Environment” tạo môi trường để các tệp liên quan đến Java được thực thi. Đó là một bộ phần mềm bao gồm JVM, Java Classloader và thư viện.

  • JDK: JDK là viết tắt của “Java Development Kit”, và nó cung cấp một môi trường phát triển phần mềm để xây dựng các ứng dụng Java.

Cách cài đặt OpenJDK 18 trên Ubuntu 22.04

OpenJDK bao gồm các gói riêng lẻ cho JDK và JRE để phát triển và chạy các ứng dụng dựa trên Java.

Bạn muốn cài đặt OpenJDK trên Ubuntu 22.04? Nếu có, hãy làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Cập nhật các kho lưu trữ hệ thống 

Nhấn “CTRL + ALT + T” để mở terminal của Ubuntu 22.04 và chạy các lệnh dưới đây để cập nhật các kho lưu trữ hệ thống:

$ sudo apt update

Bước 2: Cài đặt OpenJDK 18 trên Ubuntu 22.04 

Dựa trên sở thích của bạn, hãy cài đặt OpenJDK hoặc JRE trên hệ thống của bạn. Đây là lệnh hỗ trợ cài đặt OpenJDK18 trên Ubuntu 22.04:

$ sudo apt install -y openjdk-18-jdk

Bước 3: Cài đặt OpenJDK18 JRE trên Ubuntu 22.04 

Trong trường hợp khác, hãy cài đặt OpenJDK 18 JRE bằng cách sử dụng lệnh sau:

$ sudo apt install -y openjdk-18-jre

Đó là nó! OpenJDK 18 JRE đã được cài đặt trên hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn.

Cách cài đặt Java SE Development Kit 18 trên Ubuntu 22.04

Bạn có thể sử dụng Java SE Development Kit cho việc phát triển vì nó cung cấp một số công cụ để viết, biên dịch, gỡ lỗi và thực thi các ứng dụng Java.

Để cài đặt Java SE Development Kit 18 trên hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn, hãy làm theo thủ tục được cung cấp dưới đây.

Bước 1: Cập nhật kho lưu trữ hệ thống 

Nhấn “CTRL + ALT + T” để mở terminal của Ubuntu 22.04 và chạy các lệnh được cung cấp dưới đây để cập nhật kho lưu trữ hệ thống:

$ sudo apt update

Bước 2: Cài đặt các phụ thuộc cần thiết 

Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt các phụ thuộc cần thiết cho Java SE Development Kit 18:

$ sudo apt install -y libc6-x32 libc6-i386

Bước 3: Tải xuống Java SE Development Kit 18 

Sau đó, tải xuống gói Java SE Development Kit 18 từ trang chính thức với sự trợ giúp của lệnh “wget” sau đây:

$ wget https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_linux-x64_bin.deb

Bước 4: Cài đặt Java SE Development Kit 18 trên Ubuntu 

Tiếp theo, sử dụng lệnh được cung cấp dưới đây để cài đặt Java SE Development Kit 18 trên Ubuntu 22.04:

$ sudo apt install ./jdk-18_linux-x64_bin.deb

Bước 5: Cấu hình Môi trường Java 

Sau khi cài đặt gói Java Kit đã đề cập, bạn phải cấu hình môi trường Java. Để làm điều này, thực hiện từng lệnh được cung cấp trong terminal Ubuntu 22.04:

$ cat <<EOF | sudo tee /etc/profile.d/jdk18.sh

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-18

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

EOF

Bây giờ, gõ lệnh “source” để thực thi tệp hồ sơ “jdk18.sh”:

$ source /etc/profile.d/jdk18.sh

Bước 6: Xác nhận phiên bản Java 

Cuối cùng, xác minh phiên bản Java đã cài đặt trên Ubuntu 22.04:

$ java -version

Chúng tôi đã biên soạn hai phương pháp khác nhau để cài đặt Java trên Ubuntu 22.04. Chọn bất kỳ phương pháp nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

Kết Luận

Để cài đặt phiên bản Java mới nhất trên Ubuntu 22.04, bạn có thể thực thi lệnh “$ sudo apt install -y openjdk-18-jdk” hoặc lệnh “$ sudo apt install -y openjdk-18-jre”. Bạn cũng có thể tải xuống Java SE Development Kit từ trang chính thức và cài đặt nó với sự trợ giúp của lệnh “$ sudo apt install ./jdk-18_linux-x64_bin.deb”. Bài viết này đã thảo luận về hai phương pháp khác nhau về cách cài đặt Java trên Ubuntu 22.04 .

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812