Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt Googler trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Googler là công cụ dòng lệnh của Google và được sử dụng để đi đến các URL khác nhau và duyệt tin tức, cũng như mở các video khác nhau. Đây là một công cụ mạnh mẽ và mã nguồn mở để tìm kiếm trên Google, và hơn nữa, nó phụ thuộc vào Python, vì vậy hãy đảm bảo rằng phiên bản Python mới nhất đã được cài đặt trên hệ thống hoạt động của bạn trước khi cài đặt Googler. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách cài đặt Googler trên Ubuntu22.04

Cách cài đặt Googler trên Ubuntu 22.04

Googler có trong kho chứa mặc định của Ubuntu, để xác nhận điều này, chúng ta sẽ kiểm tra gói có sẵn trong kho chứa mặc định bằng lệnh sau:

$ apt show googler"

install googler

Chi tiết của gói Googler có sẵn đã được hiển thị, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng trình quản lý apt để cài đặt:

$ sudo apt install googler -y

install googler

Để kiểm tra phiên bản Googler đã được cài đặt, sử dụng lệnh:

$ googler --version

install googler

Khi gói đã được cài đặt, chúng ta sẽ sử dụng Googler để tìm kiếm “hello world” bằng cách sử dụng lệnh:

$ googler google

install googler

Tương tự, để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Googler, sử dụng lệnh để mở hướng dẫn của Googler:

$ man googler

install googler

Để gỡ bỏ gói Googler khỏi Ubuntu, sử dụng lệnh:

$ sudo apt purge googler -y

install googler

 

Kết luận

Googler là tiện ích dòng lệnh của Google để tìm kiếm các trang web khác nhau cũng như duyệt video và tin tức bằng các lệnh. Trong hướng dẫn này, hai phương pháp cài đặt Googler được thảo luận bằng đó chúng ta có thể cài đặt nó trên  hệ điều hành Ubuntu22.04