Cách Cài đặt Apache maven trên Ubuntu22.04

Tóm tắt nội dung

Apache Maven là một tiện ích mã nguồn mở cho phép bạn tự động hóa quá trình phát triển các dự án Java. Nó cũng có thể được sử dụng cho Ruby, C# và các ngôn ngữ lập trình khác. Trên các hệ thống dựa trên Linux như Ubuntu 22.04, Apache Maven là một công cụ được biết đến để phát triển các dự án liên quan đến Java. Nó được lưu trữ bởi dự án maven, trước đây là một phần của dự án Jakarta cho đến khi phân nhánh ra.

Cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 22.04 bằng apt

Làm theo các hướng dẫn từng bước dưới đây để cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 22.04 bằng kho lưu trữ APT chính thức.

Bước 1: Cập nhật kho lưu trữ hệ thống 

Đầu tiên, mở terminal bằng cách nhấn “CTRL+ALT+T” trong Ubuntu 22.04 và viết các lệnh dưới đây để cập nhật kho lưu trữ hệ thống:

$ sudo apt update

install-apache maven

Nâng cấp các gói hệ thống cũng như:

$ sudo apt upgrade

install-apache maven

Bước 2: Cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 22.04 

Ở bước tiếp theo, thực hiện lệnh sau để cài đặt Apache Maven trên hệ thống Ubuntu 22.04:

$ sudo apt install maven -y

install-apache maven

Chờ vài phút cho đến khi Apache Maven được cài đặt:

Bước 3: Kiểm tra phiên bản Apache Maven 

Cuối cùng, xác nhận phiên bản Apache Maven đã được cài đặt trên Ubuntu 22.04 của bạn:

$ mvn -version

install-apache maven

Cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 22.04 bằng phương pháp thủ công

Đối với người dùng Linux có kinh nghiệm, phương pháp cài đặt Apache Maven bằng tay là phù hợp hơn vì nó cho phép bạn tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất.

Muốn cài đặt Apache Maven thủ công? Làm theo thủ tục dưới đây.

Bước 1: Cài đặt Java 

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng Java đã được cài đặt trên Ubuntu 22.04 của bạn. nếu chưa có, hãy sử dụng lệnh sau để cài đặt nó:

$ sudo apt install default-jdk -y

install-apache maven

Bước 2: Tải về phiên bản mới nhất của Apache Maven 

Tiếp theo, hãy ghi lệnh “wget” sau để tải xuống phiên bản mới nhất của Apache Maven từ trang web chính thức:

$ wget https://downloads.apache.org/maven/maven-3/3.6.3/binaries/apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz -P /tmp

install-apache maven

Bước 3: Giải nén gói Apache Maven đã tải xuống 

Bây giờ, di chuyển đến thư mục “/tmp” với sự trợ giúp của lệnh “cd”:

$ cd /tmp

install-apache maven

Sau đó, thực thi lệnh sau để giải nén tệp lưu trữ Apache Maven đã tải xuống:

$ tar -xvzf apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz

install-apache maven

Chờ trong vài phút:

Sau khi giải nén gói cần thiết, sao chép nó vào thư mục “/opt/”:

$ sudo cp -r apache-maven-3.6.3 /opt/maven

install-apache maven

Bước 4: Thiết lập các biến môi trường 

Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập các biến môi trường bằng cách tạo một tệp lệnh maven có tên “maven.sh” trong thư mục “/etc/profile.d”:

$ sudo nano /etc/profile.d/maven.sh

Trong tệp “maven.sh” được mở ra, dán mã sau và nhấn “CTRL+O” để lưu nó:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java

export M2_HOME=/opt/maven

export MAVEN_HOME=/opt/maven

export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

install-apache maven

Tiếp theo, ghi lệnh sau để cho phép quyền thực thi của tệp lệnh Apache Maven đã tạo:

$ sudo chmod +x /etc/profile.d/maven.sh

install-apache maven

Sau khi làm điều đó, tải các biến môi trường với sự trợ giúp của lệnh “source” sau:

$ source /etc/profile.d/maven.sh

install-apache maven

Bước 5: Kiểm tra phiên bản Apache Maven

Cuối cùng, hãy xác minh phiên bản của Apache Maven đã được cài đặt trên Ubuntu 22.04 của bạn:

$ mvn -version

install-apache maven

Nếu mọi thứ đã được cài đặt đúng cách, lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản của Apache Maven.

Cách gỡ cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 22.04

Bạn muốn gỡ cài đặt Apache Maven khỏi Ubuntu 22.04? Nếu có, hãy sử dụng lệnh sau:

$ sudo apt remove maven

install-apache maven

Chúng tôi đã biên tập hai phương pháp đơn giản nhất cho việc cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 22.04. Chọn bất kỳ phương pháp nào phù hợp với bạn.

kết luận

Để cài đặt Apache Maven, bạn có thể sử dụng “apt” hoặc phương pháp cài đặt thủ công. Để sử dụng “apt”, mở terminal của Ubuntu 22.04 và thực thi lệnh “$ sudo apt install maven -y“. Trong khi đó, với phương pháp cài đặt thủ công, bạn phải tải xuống tập tin lưu trữ từ trang web chính thức, giải nén và thiết lập các biến môi trường tương ứng. Bài viết này đã thảo luận về hai phương pháp để cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812