loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Apache Cassandra là một cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở không có điểm lỗi nào, cung cấp khả năng mở rộng tuyến tính và tính sẵn sàng cao mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Trong Cassandra, các bản ghi được cấu trúc theo cách tương tự như trong cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng, hàng và cột. Apache Cassandra được sử dụng bởi một số tổ chức bao gồm Apple, NetFlix, eBay và Easou.

Điều kiện tiên quyết

Tài khoản của bạn phải là root hoặc có đặc quền sudo.

Cài đặt Apache Cassandra

Phiên bản mới nhất của Apache Cassandra là 3.11 và yêu cầu phải cài đặt OpenJDK 8 trên hệ thống. 1. Để cài đặt OpenJDK ta sử dụng lệnh Yum 2. Để xem version gõ lệnh : 3. Tiếp theo là thêm kho lưu trữ Apache Cassandra. Mở trình soạn thảo và tạo file cho kho lưu trữ sau: Khi kho lưu trữ được kích hoạt, hãy cài đặt phiên bản mới nhất của Apache Cassandra bằng cách nhập: 4. Khởi động và kích hoạt dịch vụ Cassandra: 5. Xác minh rằng Cassandra đang chạy bằng cách nhập Tại thời điểm này, Apache Cassandra đã được cài đặt trên máy chủ CentOS của bạn.

Cấu hình Apache Cassandra

Để tương tác với Cassandra thông qua CQL (Ngôn ngữ truy vấn Cassandra), bạn có thể sử dụng tiện ích dòng lệnh có tên cqlshđược vận chuyển cùng với gói Cassandra.

Đổi tên Cụm Apache Cassandra

1. Đăng nhập vào thiết bị đầu cuối Cassandra CQL bằng cqlsh: 2. Lệnh sau sẽ thay đổi tên cụm thành “Cloudviet”: Gõ exit để lưu và thoát. 3. Chỉnh sửa  tệp cấu hình cassandra.yaml và nhập tên cụm mới của bạn. 4. Chạy lệnh sau để xóa bộ nhớ cache hệ thống: 5. Cuối cùng khởi động lại dịch vụ Cassandra:

Phần kết luận

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn bạn Cách cài đặt Apache Cassandra trên CentOS 7. Chúc bạn thành công, nếu bạn gặp sự cố hoặc có phản hồi hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn : Linuxize

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *