Cách cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 8

Redis (Remote Dictionary Server) là một kho lưu trữ dữ liệu key-value và mã nguồn mở. Nó được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker và hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu khác nhau như Chuỗi, Hàm băm, […]

Cách tắt SELinux trên CentOS 8

  Security Enhanced Linux hoặc SELinux là một cơ chế bảo mật được tích hợp trong nhân Linux được sử dụng bởi các bản phân phối dựa trên RHEL. SELinux bổ sung một lớp bảo mật cho hệ thống bằng cách kiểm soát quyền truy cập vào các đối tượng dựa trên các quy tắc chính sách. […]

Cách cài đặt Visual Studio Code trên CentOS 7

Cách cài đặt Visual Studio Code trên CentOS 7 | Visual Studio Code là một trình soạn thảo mã đa nền tảng, mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp hỗ trợ tích hợp gỡ lỗi, code completion, đánh dấu cú pháp, điều khiển Git được nhúng, cấu trúc lại code.Bài viết […]

Cách cài đặt TeamViewer trên CentOS 7

TeamViewer là một giải pháp đa nền tảng có thể được sử dụng để điều khiển từ xa và truyền file giữa các máy tính. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt TeamViewer trên CentOS 7 Cài đặt TeamViewer trên CentOS TeamViewer là phần mềm máy tính độc quyền và nó không […]

Cách cài đặt Java trên CentOS 7

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng và hệ thống khác nhau. Java được phân phối trong ba phiên bản khác nhau : SE , EE , ME. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài […]

Cách thiết lập Nginx Server Blocks trên CentOS 8

Nginx server block trên centos 8 cho phép bạn chạy nhiều trang web trên một máy chủ duy nhất. Đối với mỗi trang web, bạn có thể đặt tài liệu gốc của trang web, tạo chính sách bảo mật riêng biệt, sử dụng các chứng chỉ SSL khác nhau và hơn thế nữa. Bài viết […]

Cài đặt Yarn trên CentOS 7

Cài đặt Yarn trên CentOS 7 | Yarn là một trình quản lý gói JavaScript tương thích với npm giúp bạn tự động hóa quá trình cài đặt, cập nhật, cấu hình và gỡ bỏ các gói npm.Yarn lưu trữ mọi gói tải xuống và tăng tốc quá trình cài đặt bằng cách thực hiện […]

Cách cài đặt Memcached trên CentOS 7

Memcached là một hệ thống lưu trữ bộ nhớ phân tán mã nguồn mở. Thông thường, nó được sử dụng như một hệ thống bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng dụng bằng cách lưu vào bộ đệm các đối tượng khác nhau từ kết quả của các lệnh gọi cơ sở dữ liệu. Trong […]

Cách cài đặt Nginx trên CentOS 8

Nginx là một máy chủ proxy ngược và HTTP mã nguồn mở, hiệu suất cao chịu trách nhiệm xử lý tải một số trang web lớn nhất trên Internet. Nó có thể được sử dụng như một máy chủ web độc lập,cân bằng tải, nội dung bộ nhớ cache và proxy ngược cho các máy chủ […]