loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Giới thiệu:

Nginx là:  “engine-ex,” là một phần mềm web server mã nguồn mở nỗi tiếng. Ban đầu nó dùng để phục vụ web HTTP. Tuy nhiên, ngày nay nó cũng được dùng làm reverse proxy, HTTP load balancer và email proxy như IMAP, POP3, và SMTP. Keepalived là một chương trình dịch vụ trên Linux cung cấp khả năng tạo độ sẵn sàng cao (High Availability) cho hệ thống dịch vụ và khả năng cân bằng tải (Load Balancing) đơn giản. Với sự gọn nhẹ, tối ưu trong dịch vụ HA của Keepalived mang đến cho quản trị viên một giải pháp Active-Backup dịch vụ rất tốt. Thế nhưng tính năng Load Balancing của Keepalived thì khá là chán, không mạnh mẽ, tuỳ biến linh hoạt như các giải pháp khác là Nginx hay HAProxy được. Keepalived là một daemon hệ thống giám sát các dịch vụ hoặc hệ thống liên tục và đạt được tính khả dụng cao trong trường hợp bị lỗi. Nếu một nút không hoạt động thì nút thứ hai phục vụ tài nguyên.

Cài đặt:

Yêu cầu hệ thống:

  • 2 server chạy centos 7
  • Cài đặt Nginx trên 2 server

Tiến hành cài đặt và cấu hình:

Cài đặt Nginx và KeepAlived:

Cài đặt Nginx: B1: Cài đặt các gói bằng lệch sau: B2: Thêm yum repository : Bạn cần thiết lập nginx repository để có thể cài đặt được Nginx thông qua yum: Dán đoạn lệch sau vào: B3: Cài đặt Nginx bằng lệch: Cài đặt và cấu hình KeepAlived trên 2 server: Dùng các lệch sau để cài đặt: Tiếp theo ta dùng lệnh sau Dùng lệch sau cho phép  gắn IP ảo lên card mạng: Cấu hình KeepAlived trên 2 server: Chỉnh sửa 1 số thông tin như hình: Dùng lệch này để chỉnh sửa: Đoạn code node trên Node Master Đoạn code trên Node BackUp: Sau khi chỉnh sửa xong 2 Node ta tiến hành Khỏi động lại KeepAlived: Kiểm tra trạng thái của dịch vụ keepalived bằng lệnh sau: Kiểm tra IP ảo trên 2 Node bằng lệch: Tạo file index.html trên 2 node: Node Master: Node BackUp:

Kiểm tra KeepAlived có hoạt động không:

Dùng IP ảo để mở web của bạn: http://172.16.1.23 Dừng dịch vụ NGinx ở bên node Master: Bạn mở lại web bằng IP ảo: http://172.16.1.23 Như vậy KeepAlived đã hoạt động

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *