loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: – Kiểm tra múi giờ hiện tại: – Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh: Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các timezone khác tại /usr/share/zoneinfo/ hoặc tham khảo Database Timezones – Đồng bộ Network Time Protocol NTP về server Việt Nam: Cài đặt NTP Đồng bộ NTP server Việt Nam Tuy vậy, hiện tại chỉ có 4 servers tại Việt Nam nên bạn có thể cân nhắc sử dụng server Asia Danh sách các servers bạn tham khảo tại: NTP Pool Servers Vậy là xong.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *