Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Hướng dẫn thay đổi hostname trên Linux cùng Cloud Việt

Tóm tắt nội dung

Hướng dẫn thay đổi hostname trên Linux cùng Cloud Việt | Các bạn sẽ gặp phải vấn đề cần đổi thông tin ‘hostname‘ trên các máy chủ hệ điều hành để thuận tiện cho môi trường hoạt động dịch vụ hoặc theo yêu cầu của chương trình dịch vụ phải đúng chuẩn FQDN. Sau đây mình sẽ hướng dẫn thay đổi hostname trên Linux như phía dưới. Phương pháp dưới áp dụng cho cả việc thay đổi thông tin hostname CentOS/RHEL hay Ubuntu/Debian

1. Đổi thông tin hostname trên Linux

+ Trên CentOS/RHEL/Fedora 6

– Giả sử mình sẽ sử dụng hostname mới là: host.cloudviet.com.vn
– Chỉnh sửa file cấu hình /etc/sysconfig/network

# vi /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=host.cloudviet.com.vn
# vi /etc/sysconfig/network

HOSTNAME=host.cloudviet.com.vn

# hostname “host.cloudviet.com.vn


+ Trên CentOS/RHEL/Fedora 7

– Chỉnh sửa file cấu hình /etc/hostname

# vi /etc/hostname

HOSTNAME=host.cloudviet.com.vn

# hostname “host.cloudviet.com.vn


+ Trên Ubuntu/Debian

# echo “host.cloudviet.com.vn” > /etc/hostname

# hostname -F /etc/hostname


2. Chỉnh sửa file hosts và khởi động lại hệ thống

– Chỉnh sửa file hosts.

# vi /etc/hosts

127.0.0.1 host.cloudviet.com.vn
 
– Khởi động lại hệ thống để nhận hoàn toàn thông tin hostname mới. (thường sẽ không cần reboot nhưng 1 số trường hợp không ăn phải reboot mới ăn).

# reboot

3. Kiểm tra

– Gõ lệnh ‘hostname‘ để show lại thông tin hostname mới.

# hostname

host.cloudviet.com.vn

Đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể tự mình thay đổi hostname cho hệ điều hành Linux rồi, chúc các bạn thành công.