Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Hướng dẫn cấu hình mail MS Outlook trên điện thoại Android

Tóm tắt nội dung

Bước 1: Sau khi cài đặt MS Outlook, tiến hành mở phần mềm lên.

Hình: Chọn Bắt đầu Bước 2: Chọn IMAP Hình: Chọn biểu tượng IMAP Bước 3: Nhấn vào Hiển thị thiết đặt nâng cao để cấu hình theo các thông số yêu cầu

                                                                                       Hình: Điền các thông tin yêu cầu

Ví dụ cấu hình 01 tài khoản: Địa chỉ email: user@domain.com Tên hiển thị: Mr User Máy chủ dịch vụ thuê mail thư đến IMAP: mail.domain.com Tên người dung IMAP: user@domain.com Mật khẩu IMAP: mật khẩu Máy chủ thư đi SMTP: mail.domain.com Tên người dùng SMTP: user@domain.com Mật khẩu SMTP: mật khẩu

 Bước 4: Hoàn thành

Bảng giá dịch vụ thuê mail xem tại đây