Cài đặt OpenCV trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

OpenCV trên Ubuntu là gì?

OpenCV là tên viết tắt của open source computer vision library – có thể được hiểu là một thư viện nguồn mở cho máy tính. Cụ thể hơn OpenCV là kho lưu trữ các mã nguồn mở được dùng để xử lý hình ảnh, phát triển các ứng dụng đồ họa trong thời gian thực. OpenCV cho phép cải thiện tốc độ của CPU khi thực hiện các hoạt động real time. Nó còn cung cấp một số lượng lớn các mã xử lý phục vụ cho quy trình của thị giác máy tính hay các learning machine khác.

Cài đặt OpenCV:

Cài đặt OpenCV từ Kho lưu trữ Ubuntu:

OpenCV có sẵn để cài đặt từ kho lưu trữ Ubuntu 20.04 , chạy lệnh sau để cài đặt:
sudo apt update
sudo apt install libopencv-dev python3-opencv -y
Xác minh cài đặt thành công chạy lệnh sau sẽ in ra phiên bản của OpenCV:
python3 -c "import cv2; print(cv2.__version__)"

Cài đặt OpenCV từ Source:

Xây dựng thư viện OpenCV từ nguồn cho phép bạn có phiên bản mới nhất hiện có Nó sẽ được tối ưu hóa cho hệ thống cụ thể của bạn và bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát các tùy chọn xây dựng. Đây là cách cài đặt OpenCV được khuyến nghị. Cài đặt build tools và phụ thuộc:
sudo apt install build-essential cmake git pkg-config libgtk-3-dev \
  libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev \
  libxvidcore-dev libx264-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev \
  gfortran openexr libatlas-base-dev python3-dev python3-numpy \
  libtbb2 libtbb-dev libdc1394-22-dev libopenexr-dev \
  libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer1.0-dev
Nhập “Y” để tiếp tục quá trình Sao chép các kho đóng góp của OpenCV và OpenCV:
mkdir ~/opencv_build && cd ~/opencv_build
git clone https://github.com/opencv/opencv.git
Tiếp tục chạy lệnh sau:
git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy tạo một thư mục bản dựng tạm thời và điều hướng đến nó:
cd ~/opencv_build/opencv
mkdir -p build && cd build
Thiết lập bản dựng OpenCV với CMake:
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
  -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
  -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON \
  -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
  -D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=ON \
  -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_build/opencv_contrib/modules \
  -D BUILD_EXAMPLES=ON ..
Sau khi chạy xong sẽ ra như thế này: Bây giờ bắt đầu quá trình biên dịch:
make -j8
Sau khi quá trình biên dịch hoàn tất chạy lệnh sau để cài đặt OpenCV:
sudo make install
Để xác mình cài đặt thành công, chạy lệnh sau để xem phiên bản OpenCV:
pkg-config --modversion opencv4
Như các bản thấy OpenCV đã cài đặt , phiên bản 4.5.4. Để kiểm tra các ràng buộc trong Python chạy lệnh sau:
python3 -c "import cv2; print(cv2.__version__)"

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt OpenCV trên Ubuntu 20.04
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812