Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Netbeans là gì ?

Netbeans là một IDE đa nền tảng đầy đủ tính năng giúp bạn xây dựng các ứng dụng bằng Java , PHP và nhiều ngôn ngữ khác. Nó có hỗ trợ gỡ lỗi tích hợp, điều khiển Git nhúng , tích hợp các công cụ tự động hóa xây dựng chính như Maven , Ant và Gradle , tô sáng cú pháp, trình tạo mã, mẫu mã, tái cấu trúc mã và khả năng điều hướng phong phú. Netbeans có thể mở rộng thông qua các plugin và có các API được ghi chép đầy đủ. Nó cũng có thể được sử dụng để phát triển trong các ngôn ngữ lập trình khác như C / C ++, Groovy, Javadoc, JavaScript, v.v., mẫu mã, tái cấu trúc mã và khả năng điều hướng phong phú.

Cài đặt Netbeans:

Cài đặt Java JDK:

Netbeans yêu cầu Java phiên bản 8 trở lên để được cài đặt vào hệ thống của bạn. Cập nhật lại hệ thống:
sudo apt update
Chạy lệnh sau để cài đặt Java:
sudo apt install openjdk
Nhấn “Y” để tiếp tục cài đặt Kiểm tra phiên bản Java để xác nhận cài đặt thành công:
java -version

Cài đặt Netbeans IDE:

Cách cài đặt đơn giản nhất là sử dụng snappy hệ thống đóng gói: Chạy lệnh sau để tải xuống và cài đặt gói Netbeans snap:
sudo snap install netbeans --classic
Khi cài đặt thành công bạn sẽ thấy kết quả sau: Netbeans IDE đã được cài đặt.

Khởi động Netbeans IDE :

Bây giờ Netbeans đã được cài đặt trên hệ thống Ubuntu của bạn, bạn có thể khởi động nó bằng cách nhập netbeans vào thiết bị đầu cuối của bạn hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng Netbeans Khi IDE Netbeans được tải, bạn sẽ thấy trang Bắt đầu:

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cài đặt Netbeans trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.