Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt Mono trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Mono là gì ?

Mono là một nền tảng open-source với mục đích chính là tạo những ứng dụng cross-platform trên nền .Net. Bạn có thể sử dụng Mono trên các hệ điều hành như Unix, Linux, Mac OS X, Solaris và tất nhiên là Windows. Bất kì ngôn ngữ nào được biên dịch thành mã IL thuần túy đều có thể tương thích với Mono. Ngoài ra, Mono còn cung cấp thư viện hỗ trợ rất nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác như Java, PHP, Python, Object Pascal, Cobra…

Hướng dẫn cài đặt:

Thêm kho lưu trữ qua HTTPS:
# sudo apt install dirmngr gnupg apt-transport-https ca-certificates software-properties-common
Nhấn ‘y’ để tiếp tục Thêm Khóa GPG cho kho lưu trữ:
# sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
Thêm kho lưu trữ Mono vào hệ thống:
# sudo apt-add-repository 'deb https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal main'
Tiếp theo chúng ta cài đặt Mono:
# sudo apt install mono-complete
Nhấn ‘y’ để tiếp tục Sau khi cài đặt xong kiểm tra phiên bản của Mono:
# mono --version

Xây dựng một chương trình đơn giản:

Viết một chương trình in ra chữ ‘Hello Word’ Đầu tiên ta tạo một file hello.cs  có nội dung sau:
using System;

public class HelloWorld
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine ("Hello World!");
}
}
Sử dụng CSC để biên dịch chương trình:
# csc hello.cs
Lệnh này sẽ tạo một file  thực thi có tên hello.exe :
# mono hello.exe
Để thực thi chương trình chỉ bằng cách nhập tên của chương trình chạy lệnh sau:
# chmod +x hello.exe
Bây h chúng ta có thể chạy hello.exe bằng cách nhập:
# ./hello.exe

Kết luận:

Mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Mono trên Ubuntu 20.04.