loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

Magento là gì ?

Magento là nền tảng thương mại điện tử cấp doanh nghiệp hàng đầu được xây dựng trên công nghệ mã nguồn mở kết hợp các tính năng mạnh mẽ với tính linh hoạt và giao diện thân thiện với người dùng.

Cài đặt Magento:

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Nếu bạn đã cài đặt MySQL hoặc MariaDB trên máy chủ của mình, bạn có thể bỏ qua bước này, nếu không, bạn có thể cài đặt gói máy chủ MySQL 5.7 từ kho lưu trữ mặc định của Ubuntu bằng cách nhập: Nhập “y” để tiếp tục Đăng nhập vào MySQL shell bằng lệnh sau: Từ bên trong MySQL shell, hãy chạy câu lệnh SQL sau để tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên magento: Tiếp theo, tạo một tài khoản người dùng MySQL có tên magentovà cấp các quyền cần thiết cho người dùng bằng cách chạy lệnh sau: Sau khi hoàn tất, hãy thoát khỏi bảng điều khiển MySQL bằng cách nhập:

Tạo người dùng hệ thống

Tạo người dùng và nhóm mới, người này sẽ là chủ sở hữu hệ thống tệp Magento, để đơn giản, chúng tôi sẽ đặt tên cho người dùng magento: Thêm www-data người dùng vào magentonhóm và thay đổi quyền của thư mục /opt/magento  để Nginx có thể truy cập cài đặt Magento:

Cài đặt và cấu hình PHP

Chạy lệnh sau để cài đặt PHP và tất cả các mô-đun PHP bắt buộc: Nhấp “y” để tiếp tục Dịch vụ PHP-FPM sẽ tự động bắt đầu sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể xác minh nó bằng cách in trạng thái dịch vụ: Đặt các tùy chọn PHP được yêu cầu và đề xuất bằng cách chỉnh sửa tệp php.ini với sed :: Tiếp theo, chúng ta cần tạo một nhóm FPM cho người dùng magento. Tạo và thêm đoạn code này vào file magento.conf Khởi động lại dịch vụ PHP-FPM để các thay đổi có hiệu lực: Xác minh xem socket PHP đã được tạo thành công hay chưa bằng cách chạy lệnh ls sau :

Cài đặt Composer

Dùng lệnh sau để cài đặt: Xác minh cài đặt bằng cách kiểm tra phiên bản:

Cài đặt Magento

Chuyển qua user mageto: Bắt đầu cài đặt bằng cách tải các tệp magento xuống thư mục / opt / magento / public_html: Thay đổi sang thư mục ~/public_html Magento : Chạy lệnh sau để bắt đầu cài đặt:

Tạo crontab Magento

Magento sử dụng cron job để lên lịch các tác vụ như lập chỉ mục lại, thông báo, sơ đồ trang web, email và hơn thế nữa. Để tạo crontab Magento, hãy chạy lệnh sau với tư cách người dùng magento: Xác minh rằng crontab đã được cài đặt bằng cách nhập:

Định cấu hình Nginx

Chuyển sang người dùng sudo của bạn, mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo tệp sau: Trước khi khởi động lại dịch vụ Nginx, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng không có lỗi cú pháp: Cuối cùng, khởi động lại dịch vụ Nginx bằng cách gõ:

Xác minh cài đặt

Mở trình duyệt của bạn, nhập tên miền của bạn và giả sử cài đặt thành công, một màn hình tương tự như sau sẽ xuất hiện:

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Magento 2 trên Ubuntu 18.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *