loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

 Laravel là gì ?

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào tháng 6 năm 2011. Laravel ra đời nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các ứng dụng web, dựa trên mô hình MVC (Model – View – Controller).

Cài đặt Laravel:

Cập nhật lại hệ thống:

Cài đặt PHP:

Chạy lệnh sau để cài đặt PHP và các Mô- đun của nó: Nhập”Y” để tiếp tục quá trình cài đặt: Kiểm tra phiên bản PHP:

Cài đặt Composer:

Composer là một trình quản lý phụ thuộc cho PHP và chúng tôi sẽ sử dụng nó để tải xuống lõi Laravel và cài đặt tất cả các thành phần Laravel cần thiết. Để cài đặt Composer chạy lệnh sau: Kiểm tra phiên bản Composer:

Cài đặt Laravel:

Chạy lệnh create-project Composer để cài đặt Laravel trong thư mục my_app: Lệnh trên sẽ tìm nạp tất cả các gói php cần thiết. Quá trình này có thể mất vài phút và nếu thành công, phần cuối của đầu ra sẽ giống như sau: Tại thời điểm này, bạn đã cài đặt Laravel trên hệ thống Ubuntu của mình Bạn có thể khởi động máy chủ phát triển bằng cách điều hướng đến thư mục dự án Laravel và thực hiện lệnh artisan serve: Khi chạy lệnh xong kết quả như thế này:

Xác minh cài đặt :

Mở trình duyệt của bạn, nhập http://127.0.0.1:8000 và xuất hiện ra như thế này:

Phần kết:

Ở trên mình hướng dẫn các bạn cài đặt Laravel trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *