Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt KVM trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

KVM trên ubuntu là gì?

KVM (Kernel-based Virtual Machine) là một công nghệ ảo hóa mã nguồn mở được tích hợp trong nhân Linux. Với KVM để chạy nhiều máy ảo khách Linux hoặc Windows. Mỗi khách hoàn toàn cách biệt với những khách khác và có hệ điều hành riêng và phần cứng ảo chuyên dụng như (các) CPU, bộ nhớ, giao diện mạng và bộ nhớ.

Cài đặt KVM:

Chạy lệnh grep sau để xác minh rằng bộ xử lý của bạn hỗ trợ ảo hóa phần cứng:
grep -Eoc '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
Nếu CPU hỗ trợ ảo hóa phần cứng, lệnh sẽ xuất ra một số lớn hơn 0, là số lõi CPU. Ngược lại, nếu đầu ra là 0nó có nghĩa là CPU không hỗ trợ ảo hóa phần cứng. Cập nhật lại hệt thống:
sudo apt update
Cài đặt gói cpu-checker:
sudo apt install cpu-checker
Bấm “y” để tiếp tục Sau khi cài đặt, hãy kiểm tra xem hệ thống của bạn có thể chạy các máy ảo KVM được tăng tốc phần cứng hay không:
kvm-ok

Cài đặt KVM:

Dùng lệnh sau để cài đặt KVM:
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virtinst virt-manage
Bấm “y” tiếp tục cài đặt Sau khi các gói được cài đặt, bạn xác minh bằng lệnh sau:
sudo systemctl is-active libvirtd
Để có thể tạo và quản lý máy ảo, bạn cần thêm người dùng của mình vào nhóm “libvirt” và “kvm” dùng lệnh sau:
sudo usermod -aG libvirt $USER
sudo usermod -aG kvm $USER

Phần kết:

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt KVM trên hệ thống Ubuntu 20.04.