Cài đặt Gói Snap trên Linux Mint 21

Tóm tắt nội dung

Snap là một trình quản lý ứng dụng đa phân phối chứa các ứng dụng với các phụ thuộc tương ứng của chúng. Hệ thống triển khai ứng dụng này dễ dàng cho người dùng Linux được khám phá bởi Canonical.

Việc cài đặt các gói từ cửa hàng Snap khá đơn giản vì chúng được cài đặt với mã nguồn, thư viện và các phụ thuộc và tự động cập nhật gói.

Dịch vụ được sử dụng để xử lý và quản lý Snap ở phía sau là gọi là Snap daemon hoặc được đại diện là snapd. Đó là trình quản lý gói snap được sử dụng để cài đặt ứng dụng từ cửa hàng snap và quản lý chúng.

Cách bật Snap Packages trên Linux Mint 21

Để bật các gói snap trên hệ thống Linux Mint 21, bạn cần thực hiện một vài bước cẩn thận:

Trong bước đầu tiên, bạn cần xóa tệp nosnap.pref khỏi hệ thống. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách thực thi lệnh sau trong terminal:

$ sudo rm /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref

Sau khi xóa tệp, hãy cập nhật kho lưu trữ hệ thống để nâng cấp tất cả các gói với lệnh được cung cấp:

$ sudo apt update

Bây giờ, hãy cài đặt snap daemon trên hệ thống Linux Mint 21 để quản lý và xử lý các gói snap. Thực thi lệnh dưới đây để có snap daemon:

$ sudo apt install snapd

Sau khi cài đặt snapd, khởi động nó bằng lệnh được cung cấp:

$ sudo systemctl start snapd

Trong lệnh tiếp theo, bạn sẽ có thể bật snapd để trong quá trình khởi động, nó tự động khởi động trên hệ thống:

$ sudo systemctl enable snapd

Chạy lệnh sau để kiểm tra việc cài đặt Snap trên hệ thống Linux Mint 21 thành công hay không:

$ snap version

Cài đặt các gói Snap trên Linux Mint 21 Bây giờ chúng ta có thể cài đặt bất kỳ gói nào từ kho snap sau khi đã cài

Sau khi cài đặt snap trên hệ thống Linux Mint, chúng ta có thể cài đặt bất kỳ gói nào từ kho snap. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng ứng dụng đó có sẵn trên cửa hàng snap.

Bạn có thể lấy danh sách các ứng dụng được cung cấp bởi cửa hàng snap từ trang web chính thức của nó:

Để cài đặt ứng dụng từ cửa hàng snap, sử dụng cú pháp sau:

$ sudo snap install <tên_ứng_dụng>

Ví dụ, nếu chúng ta muốn cài đặt mailspring trên hệ thống Linux của chúng ta, hãy chạy lệnh dưới đây trên terminal:

$ sudo snap install mailspring

Cách gỡ bỏ Gói Snap từ Linux Mint 21

Để gỡ bỏ gói cụ thể khỏi hệ thống Linux Mint, hãy tuân thủ cú pháp sau:

$ sudo snap remove <tên_ứng_dụng>

Để gỡ bỏ gói snap của mailspring khỏi hệ thống, nhập lệnh sau vào terminal:

$ sudo snap remove mailspring

Cách gỡ bỏ snapd từ Linux Mint 21

Nếu bạn muốn xóa trình quản lý gói snapd khỏi hệ thống, hãy thực hiện lệnh sau:

$ sudo apt remove --autoremove snapd

Kết luận

Snap là hệ thống triển khai gói chứa các bó ứng dụng trong cửa hàng của nó. Khi cài đặt các gói bằng snap, chúng được tải về cùng với mã nguồn, thư viện và phụ thuộc liên quan. Snap là một trình quản lý ứng dụng phổ biến và dễ cài đặt trên các bản phân phối Linux khác nhau. Có một dịch vụ được sử dụng để xử lý và duy trì snap được gọi là snap daemon, được đại diện bởi snapd.

Bài viết này đã tóm tắt cách bật gói snap trên hệ thống Linux Mint 21. Chúng tôi đã đề cập đến một quy trình từng bước với một ví dụ và cách chúng ta có thể gỡ bỏ snap khỏi hệ thống Linux Mint.

Nguồn :linuxhint.com

 

 

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812