Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt gói RPM trên Ubuntu

Tóm tắt nội dung

Kho lưu trữ Ubuntu chứa hàng nghìn gói gỡ lỗi có thể được cài đặt từ Trung tâm phần mềm Ubuntu hoặc bằng cách sử dụng apt tiện ích dòng lệnh. Deb là định dạng gói cài đặt được sử dụng bởi tất cả các bản phân phối dựa trên Debian, bao gồm cả Ubuntu. Một số gói không có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu tiêu chuẩn nhưng chúng có thể được cài đặt dễ dàng bằng cách bật nguồn thích hợp. Nói chung, khi nhà cung cấp phần mềm không cung cấp kho lưu trữ, họ sẽ có trang tải xuống từ đó bạn có thể tải xuống và cài đặt gói gỡ lỗi hoặc tải xuống và biên dịch phần mềm từ các nguồn. Mặc dù không thường xuyên như vậy, một số phần mềm có thể chỉ được phân phối dưới dạng gói RPM. RPM là một định dạng gói được sử dụng bởi Red Hat và các dẫn xuất của nó như CentOS. May mắn thay, có một công cụ tên là aliexpress cho phép chúng tôi cài đặt tệp RPM trên Ubuntu hoặc chuyển đổi tệp gói RPM thành tệp gói Debian

Cài đặt

Đây không phải là cách được khuyến nghị để cài đặt gói phần mềm trong Ubuntu. Bất cứ khi nào có thể, bạn nên cài đặt phần mềm từ kho lưu trữ Ubuntu. Không phải tất cả các gói RPM đều có thể được cài đặt trên Ubuntu. Cài đặt RPM được đóng gói trên Ubuntu có thể dẫn đến xung đột phụ thuộc gói.

Cài đặt Alien

Trước khi cài đặt alien package , đam bảo kho lưu trữ đã được bật trên hệ thống:
sudo add-apt-repository universe
Khi kho lưu trữ được kích hoạt, hãy cập nhật hệ thống và cài đặt gói Alien:
sudo apt update 
sudo apt install alien
Nhập “Y” để tiếp tục cài đặt

Chuyển đổi và cài đặt gói RPM:

Để chuyển đổi một gói từ định dạng RPM sang DEB, hãy sử dụng lệnh sau:
sudo alien package_name.rpm
Để cài đặt gói deb , bạn có thể sử dụng dpkg hoặc apt tiện ích:
sudo dpkg -i package_name.deb
sudo apt install ./package_name.deb
Gói này bây giờ sẽ được cài đặt, giả sử rằng nó tương thích với hệ thống của bạn và tất cả các phụ thuộc đều được đáp ứng.

Cài đặt gói RPM trực tiếp:

Thay vì chuyển đổi và sau đó cài đặt gói, bạn có thể sử dụng -i tùy chọn cho biết alien để cài đặt gói RPM trực tiếp.
sudo alien -i package_name.rpm
Lệnh trên sẽ tự động tạo và cài đặt gói và xóa tệp gói sau khi đã được cài đặt.

Phần kết:

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách cài đặt các gói RPM trên Ubuntu.