Cài đặt Go trên Ubuntu 18.04

Tóm tắt nội dung

Go là gì ?

Go là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở hiện đại do Google tạo ra. Nhiều ứng dụng phổ biến, bao gồm Kubernetes, Docker và Grafana được viết bằng Go.

Cài đặt Go

Tải xuống tarball Go

Để tải xuống bản nhị phân Go, bạn có thể sử dụng wget hoặc curl:
wget https://dl.google.com/go/go1.13.linux-amd64.tar.gz

Xác minh Go tarball

Để xác minh tổng kiểm tra tarball, bạn có thể sử dụng lệnh sha256sum:
sha256sum go1.13.linux-amd64.tar.gz

Giải nén Go tarball

Sử dụng tar để giải nén tarball vào thư mục /usr/local:
sudo tar -C /usr/local -xzf go1.13.linux-amd64.tar.gz

Điều chỉnh biến đường dẫn

Để hệ thống biết nơi tìm mã nhị phân thực thi Go, chúng ta cần điều chỉnh biến môi trường $PATH . Chúng tôi có thể thực hiện việc này bằng cách thêm dòng sau vào tệp /etc/profile (đối với cài đặt trên toàn hệ thống) hoặc tệp $HOME/.profile (đối với cài đặt của người dùng hiện tại):
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
Lưu tệp và tải biến môi trường PATH mới vào phiên trình bao hiện tại:
source ~/.profile

Xác minh Cài đặt Go

Xác minh cài đặt bằng cách in phiên bản Go:
go version

Bắt đầu với Go

Chúng tôi sẽ thiết lập một không gian làm việc và xây dựng một chương trình đơn giản “Hello world” sẽ chỉ in thông điệp “Hello world” cổ điển. Theo mặc định, thư mục không gian làm việc được đặt thành $HOME/go, để tạo nó, hãy nhập:
mkdir ~/go
Bên trong không gian làm việc, tạo một thư mục mới src/hello:
mkdir -p ~/go/src/hello
Trong thư mục đó, hãy tạo một tệp có tên hello.go với nội dung sau:
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Printf("Hello, World\n")
}
Để tạo tệp, hãy điều hướng đến thư mục ~/go/src/hello và chạy lệnh go build:
cd ~/go/src/hello
go build
Bạn có thể chạy tệp thực thi bằng cách thực hiện lệnh dưới đây:
./hello

Phần kết

Bây giờ bạn đã tải xuống và cài đặt Go trên hệ thống Ubuntu của mình
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812