Cài đặt Gitea trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

Gitea là gì ?

Gitea là một máy chủ git tự lưu trữ nhanh và dễ sử dụng được viết bằng Go. Nó bao gồm một trình chỉnh sửa tệp kho lưu trữ, theo dõi vấn đề của dự án, quản lý người dùng, thông báo, wiki tích hợp và hơn thế nữa. Gitea là một ứng dụng nhẹ và có thể được cài đặt trên các hệ thống công suất thấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Gitlab với dung lượng bộ nhớ nhỏ hơn nhiều và bạn không cần tất cả các chuông và còi mà Gitlab cung cấp, thì bạn nên thử Gitea.

Cài đặt Gitea trên Ubuntu:

Đầu tiên cần phải cập nhật lại hệ thống và cài SQLite:
sudo apt update
sudo apt install sqlite3

Cài đặt Git:

Cài đặt Git trên máy chủ:
sudo apt install git
Xác minh cài đặt bằng cách hiển thị phiên bản Git:
git --version

Tạo người dùng:

Chạy những lệnh sau để tạo người dùng:
sudo adduser \
   --system \
   --shell /bin/bash \
   --gecos 'Git Version Control' \
   --group \
   --disabled-password \
   --home /home/git \
   git

Tải xuống tệp nhị phân Gitea:

Sử dụng wget để tải xuống tệp nhị phân Gitea trong thư mục /tmp:
VERSION=1.14.1
sudo wget -O /tmp/gitea https://dl.gitea.io/gitea/${VERSION}/gitea-${VERSION}-linux-amd64
Di chuyển tệp nhị phân vào thư mục /usr/local/bin:
sudo mv /tmp/gitea /usr/local/bin
Thực thi tệp nhị phân bằng lệnh sau:
sudo chmod +x /usr/local/bin/gitea
Chạy các lệnh sau để tạo thư mục và các quyền:
sudo mkdir -p /var/lib/gitea/{custom,data,log}
sudo chown -R git:git /var/lib/gitea/
sudo chmod -R 750 /var/lib/gitea/
sudo mkdir /etc/gitea
sudo chown root:git /etc/gitea
sudo chmod 770 /etc/gitea

Tạo tệp hệ thống:

Chạy Gitea như 1 dịch vụ System Tải xuống tệp đơn vị systemd mẫu vào thư mục /etc/systemd/system bằng lệnh:
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/go-gitea/gitea/main/contrib/systemd/gitea.service -P /etc/systemd/system/
Bật và khởi động dịch vụ Gitea:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now gitea
Xác minh Gitea đang chạy:
sudo systemctl status gitea

Cấu hình Gitea:

Nếu bạn có tường lửa UFW đang chạy trên máy chủ của mình, bạn sẽ cần mở cổng Gitea. Để cho phép lưu lượng truy cập trên cổng 3000, hãy nhập lệnh sau:
sudo ufw allow 3000/tcp
Mở trình duyệt của bạn, nhập http://YOUR_DOMAIN_IR_IP:3000 và một màn hình tương tự như sau sẽ xuất hiện:

Phần kết:

Hướng dẫn này đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Gitea trên Ubuntu 20.04. Nguồn linuxize
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812