Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt GCC trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

GCC là gì ?:

Bộ sưu tập trình biên dịch GNU (GCC) là một tập hợp các trình biên dịch và thư viện cho các ngôn ngữ lập trình C, C ++, Objective-C, Fortran, Ada, Go và D. Rất nhiều dự án mã nguồn mở, bao gồm cả nhân Linux và các công cụ GNU, được biên dịch bằng GCC.

Cài đặt GCC trên Ubuntu:

Cập nhật lại hệ thống:

sudo apt update

Cài đặt bằng lệnh sau:

sudo apt install build-essential

Bấm “y” để tiếp tục quá trình cài đặt:

Kiểm tra phiên bản của GCC để xác định rằng đã cài đặt thành công:

gcc --version

Biên soạn một ví dụ :

Biên dịch một chương trình C hoặc C ++ cơ bản bằng GCC khá dễ dàng. Mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo tệp sau:

nano hello.c

Thêm đoạn mã này vào:

// hello.c
#include <stdio.h>
 
int main() {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}

Lưu tệp và biên dịch nó thành tệp thực thi:

gcc hello.c -o hello

Bây giờ dùng lệnh sau để chạy:

./hello

Phần kết:

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt GCC trên Ubuntu 20.04.