Cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04

Tóm tắt nội dung

 

Elasticsearch trên ubuntu là gì?

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm dựa trên nền tảng Apache Lucene. Nó cung cấp một bộ máy tìm kiếm dạng phân tán, có đầy đủ công cụ với một giao diện web HTTP có hỗ trợ dữ liệu JSON. Elasticsearch được phát triển bằng Java và được phát hành dạng nguồn mở theo giấy phép Apache.

Cài đặt Elasticsearch:

Việc cài đặt Elasticsearch khá đơn giản trên Ubuntu. Gói Elasticsearch đi kèm với phiên bản OpenJDK đi kèm, vì vậy bạn không cần phải cài đặt Java.

Đầu tiên cập nhật lại hệ thống:

sudo apt update

Cài đặt các phụ thuộc cần thiết bằng lệnh sau:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates wget

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ:

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Khi chạy lệnh trên xuất hiện chữ “OK” thì các bạn đã nhập thành công khóa GPG.

Tiếp theo thêm Elasticsearch vào kho lưu trữ của hệ thống:

sudo sh -c 'echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" > /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list'

Sau khi đã thêm Elasticsearch vào kho lưu trữ, chạy lệnh sau để cài đặt:

sudo apt update
sudo apt install elasticsearch

Khởi động Elasticsearch bằng lệnh sau:

sudo systemctl enable --now elasticsearch.service

Để xác minh rằng Elasticsearch đang chạy, hãy sử dụng curl để gửi một yêu cầu HTTP tới cổng 9200 trên localhost:

curl -X GET "localhost:9200/"

Khi chạy xong lệnh các bạn sẽ thấy như vậy.

Để xem các thông báo được ghi lại bởi dịch vụ Elasticsearch, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo journalctl -u elasticsearch

Cấu hình Elasticsearch:

Truy cập từ xa:

Để cho phép truy cập từ xa vào máy chủ Elasticsearch của bạn, bạn sẽ cần phải định cấu hình tường lửa của mình và mở port TCP 6379.

Lệnh sau để chỉ định 1 IP cụ thể bạn muốn cho truy cập vào máy chủ của bạn, ở đây mình sẽ lấy IP:192.1.100.12/24 làm ví dụ:

sudo ufw allow proto tcp from 192.1.100.12/24 to any port 6379

Khi tường lửa được định cấu hình, bước tiếp theo là chỉnh sửa cấu hình Elasticsearch và cho phép Elasticsearch lắng nghe các kết nối bên ngoài.

Mơr file cấu hình elasticsearch.yml lên và tìm dòng sau:

sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Chúng ta sẽ bỏ dấu “#” và đổi thành 0.0.0.0

Lưu và đống tệp cấu hình lại.

Sau đó khởi động lại dịch vụ bằng lệnh sau:

sudo systemctl restart elasticsearch

Bây giờ bạn có thể kết nối với Elasticsearch từ xa.

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812