loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

 

Elasticsearch trên ubuntu là gì?

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm dựa trên nền tảng Apache Lucene. Nó cung cấp một bộ máy tìm kiếm dạng phân tán, có đầy đủ công cụ với một giao diện web HTTP có hỗ trợ dữ liệu JSON. Elasticsearch được phát triển bằng Java và được phát hành dạng nguồn mở theo giấy phép Apache.

Cài đặt Elasticsearch:

Việc cài đặt Elasticsearch khá đơn giản trên Ubuntu. Gói Elasticsearch đi kèm với phiên bản OpenJDK đi kèm, vì vậy bạn không cần phải cài đặt Java.

Đầu tiên cập nhật lại hệ thống:

Cài đặt các phụ thuộc cần thiết bằng lệnh sau:

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ:

Khi chạy lệnh trên xuất hiện chữ “OK” thì các bạn đã nhập thành công khóa GPG.

Tiếp theo thêm Elasticsearch vào kho lưu trữ của hệ thống:

Sau khi đã thêm Elasticsearch vào kho lưu trữ, chạy lệnh sau để cài đặt:

Khởi động Elasticsearch bằng lệnh sau:

Để xác minh rằng Elasticsearch đang chạy, hãy sử dụng curl để gửi một yêu cầu HTTP tới cổng 9200 trên localhost:

Khi chạy xong lệnh các bạn sẽ thấy như vậy.

Để xem các thông báo được ghi lại bởi dịch vụ Elasticsearch, hãy sử dụng lệnh sau:

Cấu hình Elasticsearch:

Truy cập từ xa:

Để cho phép truy cập từ xa vào máy chủ Elasticsearch của bạn, bạn sẽ cần phải định cấu hình tường lửa của mình và mở port TCP 6379.

Lệnh sau để chỉ định 1 IP cụ thể bạn muốn cho truy cập vào máy chủ của bạn, ở đây mình sẽ lấy IP:192.1.100.12/24 làm ví dụ:

Khi tường lửa được định cấu hình, bước tiếp theo là chỉnh sửa cấu hình Elasticsearch và cho phép Elasticsearch lắng nghe các kết nối bên ngoài.

Mơr file cấu hình elasticsearch.yml lên và tìm dòng sau:

Chúng ta sẽ bỏ dấu “#” và đổi thành 0.0.0.0

Lưu và đống tệp cấu hình lại.

Sau đó khởi động lại dịch vụ bằng lệnh sau:

Bây giờ bạn có thể kết nối với Elasticsearch từ xa.

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *