Cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 18.04

Tóm tắt nội dung

Docker Compose là gì ?

Docker Compose là một công cụ cho phép bạn xác định và quản lý các ứng dụng Docker nhiều vùng chứa. Nó sử dụng tệp YAML để định cấu hình các dịch vụ, mạng và khối lượng của ứng dụng.

Cài đặt Docker Compose

Gói cài đặt của nó có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu 18.04 chính thức nhưng nó có thể không phải lúc nào cũng là phiên bản mới nhất. Cách tiếp cận được đề xuất là cài đặt  từ kho lưu trữ GitHub của Docker. Tải xuống Docker Compose nhị phân vào thư mục /usr/local/bin bằng lệnh curl  sau:
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.1/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy áp dụng các quyền thực thi cho tệp nhị phân:
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Xác minh cài đặt bằng cách chạy lệnh sau sẽ hiển thị phiên bản:
docker-compose --version

Bắt đầu với Docker Compose

Bắt đầu bằng cách tạo một thư mục dự án và điều hướng vào đó:
mkdir my_app
cd my_app
Khởi chạy trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo một tệp có tên docker-compose.yml bên trong thư mục dự án:
nano docker-compose.yml
Dán nội dung sau:
version: '3.3'

services:
 db:
  image: mysql:5.7
  restart: always
  volumes:
   - db_data:/var/lib/mysql
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
   MYSQL_DATABASE: wordpress

 wordpress:
  image: wordpress
  restart: always
  volumes:
   - ./wp_data:/var/www/html
  ports:
   - "8080:80"
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
   WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
   WORDPRESS_DB_USER: root
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: password
  depends_on:
    - db

volumes:
  db_data:
  wp_data:
Từ thư mục dự án, khởi động ứng dụng WordPress bằng cách chạy lệnh sau:
docker-compose up
Để kiểm tra các dịch vụ đang chạy, hãy sử dụng ps:
docker-compose ps
Để ngừng sử dụng dịch vụ chạy lệnh sau:
docker-compose stop
Nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn các vùng chứa, hãy sử dụng down :
docker-compose down

Gỡ cài đặt Docker Compose

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn muốn gỡ cài đặt  hãy chạy lệnh sau:
sudo rm /usr/local/bin/docker-compose

Phần kết

Bạn đã học cách cài đặt  Docker Compose trên Ubuntu 18.04
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812